Það kom upp villa senda inn  Áfangi

    Áfangi Nánari upplýsingar


    Búið til: 1434644953.99

    Tölfræði og ályktunartölfræði
    STÆR3TÁ05
    102
    stærðfræði
    tölfræði, ályktunartölfræði
    Samþykkt af skóla
    3
    5
    Nemendur fá frekari kynningu á aðferðum sem notaðar eru í ályktunartölfræði. Fjallað er um þær aðferðir sem notaðar eru til að draga ályktanir um úrtak á grundvelli upplýsinga um þýði. Fjallað verður um notkun normaldreifinga, t-dreifingar, kíkvaðratprófanir og F-dreifingar. Einnig er fylgni athuguð og gerðar spár út frá fylgni.
    STÆR2LT03
    Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
    • líkindadreifingu sem líkani við útreikning líkinda
    • grunnatriðum úrtaksfræði og meginmarkgildissetningu tölfræðinnar
    • úrtaksdreifingu við framsetningu tölfræðilegra ályktana
    • hugtökum línulegrar aðhvarfsgreiningar og bestu línu gegnum gagnapunkta í sléttum fleti
    • fylgni
    • ýmsum tölfræðiprófum sem notuð eru til að draga ályktanir
    Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
    • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggisstig o.s.frv.
    • setja fram tilgátu og gera á henni viðeigandi tölfræðileg próf
    • geta fundið fylgni, jöfnu bestu línu og gert spá
    • geta túlkað fylgnistuðla
    • nota ýmis tölfræðipróf t.d. t-próf, kíkvaðrat-próf og F-próf
    • geta nýtt sér tölfræðileg forrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
    Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
    • skiptast á skoðunum við aðra
    • útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
    • kynna ólíkar aðferðir við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna
    • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
    • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
    • beita skipulegum aðferðum við að lausn tölfræðilegra viðfangsefna
    Í áfanganum er próf og verkefnavinna.