Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1328265464

  Tölvubókhald
  BÓKF2TB05
  2
  bókfærsla
  bókhald, tölvur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nú er tölvutæknin notuð til þess að færa bókhald eftir fylgiskjölum. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á hvernig fjárhagsbókhald sækir upplýsingar í birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald. Kynntir eru möguleikar á ítarlegri skýrslugerð ásamt túlkun og greiningu upplýsinga. Nemendum er kynnt mikilvægi upplýsingakerfa fyrir stjórnendur í nútíma viðskiptaumhverfi þar sem nákvæmar upplýsingar nýtast þeim til skilvirkrar ákvarðanatöku.
  BÓKF1IB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • röðun og varðveislu fylgiskjala
  • uppsetningu og skipulagi bókhaldslykla
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa bókhald eftir fylgiskjölum
  • vinna með mismunandi færslur
  • gera upp fyrir tiltekið reikningstímabil
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta útbúið launaseðla og skilaskýrslur ...sem er metið með... verkefnum
  • geta nýtt upplýsingakerfi til markvissrar upplýsingaöflunar ...sem er metið með... verkefnum
  • geta greint og túlkað upplýsingar ...sem er metið með... verkefnum
  Námsmatið fer fram með mati á verkefnavinnu, ástundun og virkni í tímum. Nemendur vinna bókhald fyrir lítið fyrirtæki og skila afstemmdu uppgjöri fyrir hvern mánuð. Námsmatið er byggt á þeim skilum, ásamt lokauppgjöri í árslok og túlkun á því.