Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353853689

  Almenn efnafræði ii
  EFNA2FR06
  9
  efnafræði
  framhaldsáfangi í almennri efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  Í þessum áfanga er áfram fjallað um frumatriði almennar efnafræði - (haldið áfram þar sem við hættum í EFNA1AE06). Til umfjöllunar er m.a. jafnvægi í efnahvörfum, sölt, sýrur/basar, rafefnafræði, kjarnaefnafræði, mengandi efni (loft- og vatnsmengun), orkugjafar og orkuauðlindir.
  EFNA1AE06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • jafnvægislögmálinu og lögmáli Le Châteliers
  • söltum og hvarfhraða
  • sýrum og bösum; pH-hugtakinu, sýru-basa pörum, búfferlausnum og sjálfsjónun vatns
  • grunnatriðum í rafefnafræði
  • grunnhugtökum í kjarnaefnafræði s.s. kjarnahvörfum, geislavirkni, helmingunartíma, geislavirkum samsætur og geislavirkum úrgangi
  • loft- og vatnsmengunarefnum; uppsprettum þeirra og skaðlegum áhrifum
  • helstu orkuauðlindum jarðar (sérstök áhersla á íslenskar orkuauðlindir og notkun þeirra)
  • muninum á endurnýtanlegum orkulindum og óendurnýtanlegum orkulindum
  • þeim reglum sem eru viðhafðar í verklegum æfingum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa dæmi úr mismunandi hlutum námsefnisins
  • meðhöndla efni og gleráhöld sem notuð eru í verklegum æfingum af varkárni
  • framkvæma einfaldar verklegar æfingar
  • gera skýrslur úr verklegum efnafræðiæfingum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja undirstöðuþekkingu úr fyrri efnafræðiáfanga við námsefnið
  • notfæra sér lotukerfi og nauðsynlegar hjálpartöflur við lausn margvíslegra verkefna og dæma
  • lesa úr efnatáknum, efnajöfnum og orkulínuritum
  • auka skilning sinn á notagildi efnafræðinnar og tengja hana daglegu lífi
  • geri sér grein fyrir muninum á endurnýtanlegum og óendurnýtanlegum orkulindum
  • geri sér grein fyrir mikilvægi orkusparnaðar
  • geri sér grein fyrir afleiðingum vatns- og loftmengandi efna
  • afla sér upplýsinga og frekari þekkingar varðandi viðfangsefnið
  • takast á við frekara nám í efna- og náttúrufræðum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru eftirfarandi þættir: Kaflapróf; meðaltal prófa á önninni (50%); skilyrði til að ná áfanganum er að meðaltal kaflaprófa nái 4,5. Heimadæmi og verkefni (40%); skilyrði til að ná áfanganum er að meðaltal úr verkefnum nái 4,5. Mat kennara á vinnu nemenda, vinnubrögðum og framförum (10%).