Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1377558517.01

  Kvikmyndasaga
  KVIS2LI05
  1
  Kvikmyndasaga
  Listir: Kvikmyndasaga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum verður farið yfir 100 ára sögu kvikmyndarinnar, þróun hennar, helstu strauma og hefðir í mismunandi löndum. Kynnt eru lykilhugtök og aðferðir í túlkun kvikmynda. Skoðaðar verða valdar kvikmyndir sem hafa mótað hreyfimyndamiðilinn og breytt viðhorfi almennings til þeirra möguleika sem í honum búa. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Áhersla er lögð á umræður í tímum, hópverkefni og samvinnu í skriflegum verkefnum.
  LISF1LI05_1 (LIS1A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kvikmyndafræðilegum hugtökum
  • kvikmyndasögu
  • skoðun kvikmynda
  • flokkun kvikmynda
  • gagnrýni kvikmynda
  • gerð og framleiðslu kvikmynda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa kvikmyndafræðitexta
  • endursegja og skýra kvikmyndafræðilegan texta
  • beita gagnrýnni hugsun
  • meta eigin rök og annarra
  • tjá sig og hlusta á aðra
  • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað skoðunum og fræðilegum athugunum á skýran hátt
  • geta greint kvikmyndir á fræðilegan hátt
  • geta notað hugtök og aðferðir til að skilja og greint miðilinn betur
  • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
  • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
  • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
  • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.