Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1379512873.76

  Inngangur að sálfræði
  SÁLF2IS05(11)
  44
  sálfræði
  inngangur að sálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  11
  Í áfanganum er farið yfir grundvallaratriði sálfræðinnar. Fræðigreinin sálfræði er kynnt fyrir nemendum og fjallað er um eðli hennar, sögu og þróun. Helstu sálfræðistefnur eru kynntar og grunnhugtök. Þá er fjallað um starfssvið sálfræðinga og helstu undirgreinar. Fjallað er um samspil hugsunar, hegðunar og tilfinninga, sjálfsmynd, mannleg samskipti, þróun náinna sambanda og almennt um mannlegt eðli. Tvær sálfræðistefnur fá ítarlega umfjöllun, bæði á fræðilegan og hagnýtan hátt, en það eru námssálfræði og hugræn sálfræði. Nemendur læra um mismunandi tegundir náms og helstu rannsóknir á eðli minnis og kynnast rannsóknaraðferðum sálfræðinnar á bóklegan og verklegan hátt.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun fræðigreinarinnar sálfræði
  • grundvallarhugmyndum sem móta kenningar í sálfræði
  • helstu frumkvöðlum í greininni
  • víðfeðmi sálfræðinnar og helstu undirgreinum hennar
  • hagnýtu gildi sálfræðinnar
  • leiðum sálfræðinnar til að útskýra hugsun, hegðun og tilfinningar manneskjunnar
  • mótunaröflum einstaklinga og hópa
  • helstu hugmyndum sem mótað hafa sálfræðina.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu hugtökum sálfræðinnar á skýran og skilmerkilegan máta
  • skoða sína eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • skoða eigin hugsun og tilfinningar út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis á sjálfan sig og aðra ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum yfir önnina
  • gera sér grein fyrir samspili hegðunar, hugsunar og tilfinninga ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum yfir önnina
  • yfirfæra sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd ...sem er metið með... umræðum í kennslustundum og ýmiss konar verkefnum tengdum tilfinningavinnu
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti ...sem er metið með... litlum kynningum og þátttöku í umræðum í kennslustundum
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér ...sem er metið með... verkefnum og heimildavinnu
  • framkvæma einfalda rannsókn og átta sig á helstu niðurstöðum ...sem er metið með... einfaldri skýrslugerð.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann er staddur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), umræður í kennslustundum og skýrslugerð.