Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1381243573.06

  Menningarsaga síðustu alda
  SAGA3MM05(33)
  42
  saga
  Menningarsaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  33
  Í áfanganum er sjónum beint að menningarsögu Vesturlanda frá seinni hluta 19. aldar til dagsins í dag. Megináherslan verður á módernismann og þau tengsl sem hann hafði við tilurð nútímasamfélagsins. Síðasti þriðjungur áfangans er svo helgaður póstmódernismanum og þeim fjölmörgu spurningum sem upp koma í tengslum við hann. Nemendur skrifa heimildaritgerð og munu nokkrar kennslustundir lagðar undir þá vinnu.
  SAGA2YS05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu lista- og menningarstefnum 20. aldar
  • tengslum stóratburða 20. aldar við helstu menningarstrauma hennar
  • helstu reglum og venjum við smíði heimildaritgerðar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita sér sögulegra upplýsinga með margvíslegum hætti
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda og nýta sér fjölbreyttar tegundir þeirra
  • koma frá sér sagnfræðilegum texta á skýran hátt
  • rita heimildaritgerð samkvæmt helstu reglum og hefðum
  • meta liðna tíma á víðsýnan og umburðarlyndan máta
  • beita gagnrýninni hugsun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um sagnfræðileg efni ...sem er metið með... hópaverkefnum, rökræðum, kynningu
  • sýna umburðarlyndi og víðsýni gagnvart sögulegum viðfangsefnum ...sem er metið með... verkefnum, kynningu, ritgerð
  • meta stöðu nútímamenningar með hliðsjón af samfélagsbreytingum undangenginna áratuga og alda ...sem er metið með... verkefnum, prófum
  Námsmat er leiðsagnarmiðað og byggist á verkefnum af ýmsu tagi, ritgerðarskrifum og prófum