Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1381414853.86

  Stjórnmálafræði
  FÉLV3ST05(31)
  4
  félagsvísindi
  Stjórnmálafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  31
  Í áfanganum er stjórnmálafræðin kynnt sem fræðigrein. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á algengustu hugtökum sem notuð eru í fræðigreininni og læri að greina helstu hugmyndastrauma stjórnmálanna. Helstu stjórnmálastefnur eru kynntar og greindar út frá „vinstri-hægri“ kvarðanum og lagt mat á þær út frá afstöðu þeirra til breytinga og gilda. Stefnt er að því að nemendur geti lagt gagnrýnið mat á átök í stjórnmálum og að þeir geti rökstutt slíkt mat. Loks er fjallað sérstaklega um íslensk stjórnmál og stjórnmálaflokka.
  FÉLV2KA05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu aðferðum og viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar
  • helstu hugtökum stjórnmálafræðinnar, s.s. þjóðernisstefnu, stjórnkerfi, valdi, fullveldi, mannréttindum og lýðræði
  • helstu hugmyndakerfum stjórnmálanna, s.s. róttækni, frjálslyndi, íhaldsstefnu, afturhaldsstefnu, stjórnleysingjastefnu og femínisma
  • hvernig stjórnkerfum og stjórnmálastefnum er ætlað að leysa samfélagsleg viðfangsefni
  • íslenska stjórnkerfinu og þróun íslenskra stjórnmála.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita stjórnmálafræðilegum kenningum til að skoða samfélagsleg málefni
  • afla sér upplýsinga um stjórnmál, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér
  • fjalla um og bera saman kenningar
  • ræða um viðfangsefni stjórnmála.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja sjálfstætt mat á stefnur og átakaefni í stjórnmálum ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum og/eða ritgerð
  • nota gagnrýna hugsun til að ræða um og mynda sér skoðanir á stjórnmálum ...sem er metið með... verkefnum/ritgerð/prófum
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti ...sem er metið með... verkefnum/ritgerð/prófum
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi og vinna í samvinnu við aðra ...sem er metið með... ýmiss konar símatsverkefnum yfir önnina
  • taka virkan þátt í borgaralegu samfélagi ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), ritgerð og próf.