Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1383661259.81

  Fjármálalæsi og tölfræði
  STÆR2LÆ05
  18
  stærðfræði
  líkindafræði og fjármálalæsi, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Meginefni áfangans er jöfnur, gröf og föll, tölfræði, líkindareikingur, prósentur og fjármál. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Jöfnur: Lausn fyrsta stigs jafna. Gröf og föll: Lesið úr gröfum, hlutföll, fallhugtakið, bein lína, veldisvísisföll og stærðfræðilíkön. Tölfræði: Lesið úr töflum, línu- stöpla- og skífuritum, slík rit teiknuð einkum með aðstoð töflureiknis. Meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi og tíðni, unnið með gagnasöfn. Einföld framsetning og formúlur í töflureikni. Tölfræðirannsóknir, þýði, úrtak, óvissuvaldar í tölfræðirannsóknum og misnotkun á tölfræði. Líkindareikingur: Einfaldar og margbrotnari slembitilraunir, líkindatré, fylliatburðir. Fjármál: Prósentureikningur tengdur fjármálum, álagning, afsláttur, virðisaukaskattur, vextir, vaxtavextir, verðbólga, vísitölur, verðtrygging, hagnýt atriði sem snerta fjármál einstaklinga. Mikil áhersla er lögð á óuppsett dæmi og að dæmi séu sem hagnýtust. Nemendur vinna í lokin samvinnuverkefni þar sem þeir tengja saman sem flesta þætti námsefnisins og kynna niðurstöður sínar fyrir samnemendum.
  STÆR1BT05 eða STÆR1AR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • jöfnum, gröfum og föllum, tölfræði og líkindareikingi, prósentum og fjármálum, s.s. að framan greinir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa fyrsta stigs jöfnur
  • lesa úr gröfum, teikna graf beinnar línu í hnitakerfi og vinna með hallatölur og hlutföll
  • lesa úr tölfræðilegum upplýsingar og setja sjálfur fram upplýsingar skriflega eða myndrænt með aðstoð töflureiknis
  • gera einfalda tölfræðirannsókn og reikna meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi og tíðni
  • reikna líkindi atburða og nota líkindatré til að meta líkindi samsettra atburða
  • leysa öll algeng dæmi um prósentureikning, þ.m.t. útreikninga á virðisaukaskatti, samsettar prósentur, reikning vaxta og vaxtavaxta og að skilja og vinna með fjármálahugtök, s.s. vísitölu, verðbólgu og verðtryggingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ræða um stærðfræðileg viðfangsefni við aðra og setja úrlausnir sínar fram skriflega eða myndrænt á skiljanlegan og snyrtilegan hátt, gjarnan með aðstoð tölvu
  • þýða margs konar verkefni úr daglegu lífi á stærðfræðimál, setja þau upp sem stærðfræðilegt viðfangsefni, leysa þau og meta hvort svör eru raunhæf
  • skilja og meta á gagnrýninn hátt upplýsingar úr fjölmiðlum þar sem stærðfræði kemur við sögu, hvort sem þær eru skriflegar, talaðar eða myndrænar
  • skilja betur þá þætti sem hafa áhrif á fjármál einstaklinga og taka skynsamlegar ákvarðanir um eigin fjárhag
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum hug