Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1393595362.69

  Atvinnuþáttaka og þroski
  ATFR1VV06(AV)
  2
  Atvinnufræði
  vinnubrögð, vinnustaðanám
  Samþykkt af skóla
  1
  6
  AV
  Í áfanganum fær nemandinn almenna reynslu á a.m.k. einum vinnustað og tækifæri til að tileinka sér æskileg vinnubrögð og viðhorf til framtíðar. Nemandinn fær kynningu á vinnustaðnum og þeim vinnubrögðum sem ætlast er til að hann tileinki sér. Nemandinn fær leiðsögn frá leiðbeinanda (starfsfóstra) og í kjölfarið er hægt að fela nemandanum ákveðna verkþætti og hægt að ætlast til að hann leysi ákveðin verk úr hendi á eigin ábyrgð.
  ATFR1VK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • vinnustaðnum og stjórnendum hans og vita hvert á að leita með álitamál eða til að fá aðstoð og leiðbeiningar
  • starfsskyldum sínum s.s. þagnarskyldu, reglum um mætingar, forföll frá vinnu, hlífðar- og öryggisatriði sem vinnan kallar á
  • þekkja starfsskyldur svo sem þagnarskyldu, reglur um mætingar, forföll frá vinnu, hlífðar- og öryggisatriði sem vinnan kallar á.
  • helstu hugtökum, viðfangsefnum og orðfæri vinnumarkaðarins
  • grunngildum og siðferði sem ríkir á vinnumarkaði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • ræða um aðalatriði í starfsemi og fyrirkomulagi vinnustaðarins
  • setja fram vinnuskýrslur eða önnur einföld gögn um vinnu sína á hverjum degi
  • nota viðurkennd vinnubrögð við ákveðin störf og sinna almennum (einföldum) verkum án stöðugrar leiðsagnar
  • taka leiðbeiningum um vinnubrögð og eiga greið samskipti við samstarfsfólk og stjórnendur
  • skipuleggja tíma sinn á raunhæfan hátt, hvort sem er gagnvart skóla, vinnu eða daglegu lífi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja hlutverk sitt við ákveðin störf og nota orðaforða og hugtök sem starfinu fylgja
  • auðga og þroska samskiptahæfni sína, bæði í persónulegum samskiptum og við formlegri aðstæður
  • bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og setja sig í spor annarra
  • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
  • verða betur meðvitaður um sjálfan sig, áhugasvið sitt, styrkleika og veikleika
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.