Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408443872.72

  Blönduð tækni
  HÖNN1BL03
  8
  hönnun
  hönnun og blönduð tækni
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Þetta er frekar óhefðbundinn áfangi þar sem nemendur fá að spreyta sig á ólíkri tækni, aðferðum og efnum innan hönnunar. Verkefnin eru nokkuð frjáls í höndum nemenda undir leiðsögn kennara þar sem þeir koma til með að hanna fallega hluti úr mismunandi efnum með tilliti til efnis, litavals og útlits. Þeir læra að temja sér aðferðir við að skynja umhverfi sitt og nýta það til listsköpunar, eins og með endurnýtanleg efni. Ætlast er til að nemendur vinni sjálfstætt og þjálfist í gagnrýnni hugsun gagnvart eigin verkum og annarra og leitist við að vera frumlegir og skapandi í vinnubrögðum. Tímarnir eru frjálslegir og bjóða upp á afslappað andrúmsloft. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Formum, , línum og hreyfingu innan listsköpunar
  • Gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
  • Viðfangsefnum sem lúta að samspili umhverfis, ólíkra efna og aðferða
  • Ferli frá hugmynd að fullunnu verki
  • Sjálfbærni og að geta fundið efnivið í sínu nánsta umhverfi
  • Mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
  • Umhverfismennt og endurnýtingu efna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota hugmyndabók og að skrá hugmyndir
  • Beita sjálfstæðum vinnubrögðum og að sýna vandvirkni í verkefnavinnu
  • Skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
  • Vinna með endurnýtanleg efni í listsköpun og hönnun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
  • Sýna frumkvæði í verkefnavinnu og verkefnavali
  • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
  • Geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær eftir sinni eigin tilfinningu í fallegan nytjahlut, skreyti eða skúlptúr
  • Vinna með efni úr nánasta umhverfi
  • Þroska færni sína og skilning á list og/ eða hönnun
  • Geta opnað augun fyrir hinum hversdagslegu hlutum í umhverfinu og nýtt þá í listsköpun
  • Vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.