Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409758157.33

  tölfræði, líkindafræði og fjármálalæsi
  STÆR2LÆ05
  31
  stærðfræði
  líkindafræði og fjármálalæsi, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Farið verður yfir: Tölfræði : grunnatriði tölfræðinnar skoðuð. Hvað eru gögn og hvernig má vinna tölfræðilegar upplýsingar úr þeim? Framsetning gagna og einföld tölfræðileg próf. Líkindareikningur og talningafræði: einfaldur líkindareikningur og talningafræði í leik og starfi. Fjármálalæsi og hugtök því tengt; vextir, vaxtavextir, vísitölur, vísitölutengingar, verðbólga o.fl. Hvað stendur á launaseðlinum þínum? Hvað þarf að hafa í huga þegar þú tekur lán? Lífeyrissparnaður og viðbótasparnaður (til hvers?) Kennslufyrirkomulag - kennsluaðferðir: Hópvinnutímar með umræðum og stuttum fyrirlestrum, þar sem áhersla er lögð á að kryfja efnið til að dýpka skilning. Nemendur vinna verkefni frá kennara saman í hóp eða einir eins og hverjum hentar en skila sjálfstæðum verkefnum á tveggja til þriggja vikna fresti. Kennsluaðferðin er verkefnamiðað nám þar sem kennsla og námsmat eru samofin.
  STÆR2FF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einföldum mengjareikningi
  • grunnhugtökum talningafræði
  • líkindareikningi í endanlegu líkindarúmi með jafndreifðum líkum
  • einkennishugtökum úr lýsandi tölfræði
  • gagnasöfnun og flokkun gagna
  • tíðni, miðsækni og dreifingu
  • notkun töflureiknis og GeoGebru í tölfræði
  • grunnhugtökum fjármálalæsis
  • launaútreikningum, vöxtum, verðbólgu og vísitölum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • safna gögnum og greina eðli þeirra
  • meta heppilega flokkun og framsetningu á tölulegum upplýsingum
  • líta gagnrýnum augum á tölfræði daglegs lífs
  • reikna tíðni, miðsækni og dreifingu á mismunandi hátt
  • meta eða finna líkur á ýmsu sem fyrir kemur í daglegu lífi
  • nota forrit til að leysa ýmis reikningsleg viðfangsefni
  • reikna launaseðla og vaxtakjör
  • greina hvað liggur að baki tölum úr fjármálaheiminum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga
  • taka fjárhagslega ígrundaðar ákvarðanir í lífinu.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.