Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409758309.83

  Umhverfisfræði beisluð með stærðfræðilíkönum
  UMHV3US05
  2
  umhverfisfræði
  stærðfræði, umhverfisfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum framhaldsáfanga er áhersla lögð á að skoða umhverfismál með augum raunvísindamanna. Teknar verða fyrir rannsóknir á stofnstærðum, mengunarmælingar í sambandi við lýðheilsu, orkumál með sérstaka áherslu á sjálfbæra nýtingu og loftslagsbreytingar. Í öllum atriðum verður lögð áhersla á uppruna upplýsinga og að greina óvissuþætti. Til að dýpka tilfinningu fyrir efni áfangans smíða nemendur tölvulíkön til að meta sértækar aðstæður með marktækum hætti, til að líkja eftir ferlum í náttúrunni og til að spá fyrir framtíðinni.
  UMHV2UN05, NÁTT2GR05, og STÆR3TF05 (eða samhliða)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtökum sem tengjast stofnstærð og stofnstærðamælingum
  • Mismunandi dreifingum sem notaðar eru til að lýsa ferlum og aðstæðum í náttúruvísindum
  • Orkuhugtakinu og tengslum þess við umhverfismál
  • Tengslum umhverfisþátta við heilsu og lífsgæði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skoða samspil mismunandi þrepa í fæðukeðjum
  • Skoða og greina gagnagrunna tengda umhverfismálum
  • Meta orsök og afleiðingu í málum þar sem mögulega eru mengunafrávik (e. „case studies“)
  • Meta afleiðingar loftslagsbreytinga í jarðsögulegu samhengi
  • Smíða og meta líkön tengd umhverfismálum
  • Skrifa skýrslur um tilraunir sem tengjast umhverfismálum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • Túlka niðurstöður mælinga
  • Meta áreiðanleika gagna
  • Nýta hópavinnu til að leysa flóknari viðfangsefni
  • Sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Setja niðurstöður úr verklegum æfingum fram á skýran hátt
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.