Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1414665262.56

  Ritlist
  ÍSLE3RS03
  30
  íslenska
  Skapandi skrif
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  Í áfanganum læra nemendur um mismunandi stílbrögð í ritlist auk þess sem þeir setja saman eigin texta undir leiðsögn kennara og rýna í verk annarra. Unnið er að því að auka bókmenntalegt læsi og sköpunargáfu með það að markmiði að koma afurð sinni á framfæri. Lögð er áhersla á að efla færni nemandans til að rýna í eigin verk og annarra og gera hann hæfari til allra handa ritsmíða, hvort heldur hagnýtra eða listrænna. Að áfanganum loknum ætti nemandinn að hafa öðlast aukið sjálfstraust á sviði sköpunar og læsis sem gerir honum kleift að vinna sjálfstætt að sinni list. Áfanginn er þrjár einingar að umfangi en nemendur geta bætt einni til tveimur einingum við með því að skila inn sjálfstæðu verkefni í skapandi skrifum.
  ÍSLE2RR05 eða sambærilegt nám í ritun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi stílbrögðum í ritlist
  • mismunandi aðferðum í uppbyggingu og framsetningu ritsmíða
  • ólíkum miðlunarleiðum til að koma verkum á framfæri
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa mismunandi bókmenntir með það fyrir augum að efla eigin stílfærni
  • greina á milli mismunandi stíla og bókmenntaforma
  • greina þá þræði sem liggja á milli ólíkra bókmenntaforma
  • skrifa mismunandi stíla eftir fyrirmælum kennara
  • lesa verk annarra með gagnrýnu hugarfari hvað varðar málfar og framsetningu
  • flytja eigið verk í áheyrn annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leita sér innblásturs í mismunandi bókmenntagerðum
  • sýna næmi fyrir vel unnum texta
  • fullvinna eigið ritverk
  • leggja gagnrýnið og uppbyggilegt mat á verk annarra
  • koma eigin verki á framfæri