Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1414665464.53

  Ritlist
  ÍSLE3RS05
  29
  íslenska
  Skapandi skrif
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum læra nemendur um mismunandi stílbrögð í ritlist auk þess sem þeir setja saman eigin texta undir leiðsögn kennara og rýna í verk annarra. Unnið er að því að auka bókmenntalegt læsi og sköpunargáfu með það að markmiði að koma afurð sinni á framfæri. Lögð er áhersla á að efla færni nemandans til að rýna í eigin verk og annarra og gera hann hæfari til allra handa ritsmíða, hvort heldur hagnýtra eða listrænna. Að áfanganum loknum ætti nemandinn að hafa öðlast aukið sjálfstraust á sviði sköpunar og læsis sem gerir honum kleift að vinna sjálfstætt að sinni list. Í lok áfangans skilar nemandi sjálfstæðu verkefni í skapandi skrifum.
  ÍSLE2RR05 eða sambærilegt nám í ritun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi stílbrögðum í ritlist
  • mismunandi aðferðum í uppbyggingu og framsetningu ritsmíða
  • ólíkum miðlunarleiðum til að koma verkum á framfæri
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa mismunandi bókmenntir með það fyrir augum að efla eigin stílfærni
  • greina á milli mismunandi stíla og bókmenntaforma
  • greina þá þræði sem liggja á milli ólíkra bókmenntaforma
  • skrifa mismunandi stíla eftir fyrirmælum kennara
  • lesa verk annarra með gagnrýnu hugarfari hvað varðar málfar og framsetningu
  • flytja eigið verk í áheyrn annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leita sér innblásturs í mismunandi bókmenntagerðum
  • sýna næmi fyrir vel unnum texta
  • fullvinna eigið ritverk
  • leggja gagnrýnið og uppbyggilegt mat á verk annarra
  • koma eigin verki á framfæri