Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1416427659.05

  Ísland og alþjóðasamfélagið frá lýðveldisstofnun
  SAGA3ÍU05(34)
  43
  saga
  Ísland og umheimurinn frá lýðveldisstofnun til líðandi stundar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  34
  Í þessum áfanga er fjallað um sögu Íslands frá lokum síðari heimsstyrjaldar til okkar daga og þá sérstaklega tengsl lands og þjóðar við alþjóðasamfélagið. Farið verður lauslega yfir stjórnmála- og hagsögu þjóðarinnar á þessum tíma. Megináherslan verður þó annars vegar á tengslunum við Atlantshafsbandalagið (NATO) frá stofnun þess til loka kalda stríðsins, og hins vegar á tengslunum við Evrópusambandið (ESB), sérstaklega síðastliðin tuttugu ár. Einnig verður fjallað um aðrar alþjóðastofnanir s. s. Sameinuðu þjóðirnar og Norðurlandaráð.
  SAGA2YS05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu atburðum í sögu íslenskra utanríkismála frá lýðveldisstofnun til dagsins í dag
  • helstu hugtökum í alþjóðasamskiptum
  • hlutverki helstu alþjóðastofnana sem Ísland á aðild að
  • mismunandi tegundum heimilda, aðferðum við heimildaleit og mikilvægi heimildarýni
  • helstu átakapunktum í utanríkisstjórnmálum lýðveldistímans og afstöðu einstakra stjórnmálaflokka til þeirra
  • sögu Evrópusambandsins (ESB) allt frá stofnun Kola- og stálbandalagsins til dagsins í dag og tengslum EFTA-ríkjanna við ESB í gegnum Evrópska efnahagssvæðið (EES)
  • skiptum skoðunum á Íslandi gagnvart ESB, einkum í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tileinka sér og beita hugtökum um fyrirbæri sögunnar og geri sér grein fyrir gagni þeirra og takmörkunum
  • túlka og nýta sagnfræðilega texta
  • leita sér heimilda t.d. í gagnasöfnum, í fjölmiðlum og á bókasöfnum
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda og nýta sér fjölbreyttar tegundir þeirra
  • koma auga a tengsl nútíðar og nýliðinnar fortíðar
  • beita gagnrýninni hugsun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • koma söguþekkingu sinni og söguskilningi á framfæri með skýrum og fjölbreyttum hætti ...sem er metið með... verkefnum, kynningu, prófum
  • leggja mat á eigin frammistöðu og annarra í verkefnavinnu ...sem er metið með... sjálfsmati, jafningjamati
  • leggja mat á mikilvægi þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi ...sem er metið með... verkefnum, prófum
  • taka þátt í rökræðum um alþjóðamál ...sem er metið með... kynningu, rökræðum
  • skilja betur umfjöllun um alþjóðamál í fjölmiðlum og geta tekið gagnrýna afstöðu til hennar ...sem er metið með... verkefnum, kynningu, prófum
  Námsmat er leiðsagnarmiðað og byggist á verkefnum af ýmsu tagi, kynningu, rökræðum og prófum