Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423826136.71

  Almenn upprifjun 1
  ENSK1OM03
  24
  enska
  Orðaforði, málfræði, málnotkun
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Í þessum áfanga eru undirstöðuatriði í ensku rifjuð upp svo að nemandi geti tekist á við nám í faginu á framhaldsskólastigi. Unnið með markvissar málfræði- og orðaforðaæfingar. Áhersla er lögð á lestur texta, bæði einfalda bókmenntatexta og texta almenns eðlis. Skilningur á töluðu máli er þjálfaður með hlustun á rauntexta. Nemandinn er þjálfaður í að tjá sig með viðeigandi orðalagi um almenn efni á ensku. Ritun er þjálfuð með fjölbreyttum æfingum þar sem áhersla er lögð á að skrifa texta á skipulagðan hátt eftir viðeigandi reglum.
  Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu grunnreglum í enskri málfræði
  • algengustu orðum tungumálsins
  • almennum rauntextum og einföldum bókmenntatextum
  • almennu talmáli í samtölum, útvarpi og sjónvarpi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun
  • skrifa stuttan samfelldan texta með viðeigandi uppsetningu
  • hlusta eftir upplýsingum, bæði í samtali sem og útvarps- eða sjónvarpsefni
  • geta fylgt eftir og tekið þátt í einföldum samræðum
  • tjá sig um almenn málefni með viðeigandi orðalagi, munnlega og skriflega
  • lesa almenna texta og einfalda bókmenntatexta
  • byggja upp og bæta við orðaforða sinn með mismunandi aðferðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna á fjölbreyttan hátt með almenna rauntexta og einfalda bókmenntatexta
  • nýta orðaforða sinn á skýran og skilmerkilegan hátt í tal- og ritmáli
  • beita grunndvallaratriðum enskrar málfræði í tali og ritun
  • beita virkri hlustun, skilja inntak samræðna sem og útvarps- og sjónvarpsefnis
  • taka þátt í umræðum á ensku um það efni sem fjallað er um hverju sinni
  • sýna frumkvæði, sjálfstæði í upplýsingaöflun, úrvinnslu upplýsinga og uppsetningu verkefna sem tengjast áhugasviði
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.