Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423834246.82

  Upprifjunaráfangi í íslensku
  ÍSLE1LB04
  42
  íslenska
  bókmenntir, læsi, ritun, stafsetning
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AV
  Í þessum áfanga verða helstu undirstöðuatriði stafsetningar og málfræði, ritunar og framsagnar rifjuð upp. Auk þess verður farið í helstu grunnhugtök í bragfræði, stílbrögðum og myndmáli ljóða. Unnið verður markvisst að því að bæta læsi nemenda í víðum skilningi, auka lesskilning og lestrarhraða með lestri ýmiss konar texta, m.a. skáldsögu. Ritun verður æfð með markvissum hætti og farið í undirstöðuatriði í byggingu ritsmíða. Nemendur verða þjálfaðir í að nýta sér hjálpargögn s.s. yfirlestrarforrit og orðabækur/tölvuorðabækur til að bæta og lagfæra eigin texta. Verkefni verða fjölbreytt og reyna á mismunandi hæfni nemenda, s.s. sköpunarhæfni. Nemendur vinna og kynna verkefni sín ýmist einir og/eða með öðrum.
  Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum í stafsetningu
  • helstu reglum í tengslum við ritun
  • grunnhugtökum í bókmenntafræði
  • grunnhugtökum í ljóðagreiningu
  • grunnatriðum málfræðinnar
  • mikilvægum atriðum sem einkenna góða framsögn og umræður
  • notkun hjálpargagna
  • mikilvægi þess að geta heimilda
  • mikilvægi þess að búa að góðri lestrarfærni, t.d. góðum lestrarhraða, lesskilningi og úthaldi við lestur
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina dægurlagatexta og hefðbundin ljóð með tilliti til myndmáls, stílbragða og bragfræði
  • lesa sér til gagns og gamans skáld- og smásögur og greina inntak þeirra
  • skrifa mismunandi gerðir texta
  • tjá sig munnlega og skriflega
  • taka aðalatriði úr texta og átta sig á meginefni hans
  • beita viðeigandi hjálpargögnum við frágang ritsmíða
  • vinna fjölbreytt verkefni þar sem reynir m.a. á sköpun og frumkvæði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um inntak skáld- og smásagna
  • lesa og túlka texta þótt merkingin liggi ekki á yfirborðinu
  • greina einföld atriði í málfræði og stafsetningu
  • nýta sér helstu ritreglur til að bæta eigin ritfærni
  • auka leshraða og dýpka lesskilning sinn
  • kynna og ræða eigin efni og annarra
  • vinna skapandi verkefni, t.d. í tengslum við vinnu með texta
  • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang eigin texta
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.