Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424784263.02

  Sköpun og vísindi
  LMVÍ1SV04(11)
  1
  listir, menning, vísindi
  Sköpun og vísindi
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  11
  Í áfanganum eru meginþættir lista- og vísindasögunnar raktir samhliða tímalínu mannkynssögunnar. Um er að ræða þverfaglegan áfanga þar sem námsgreinarnar samfélagsfræði, saga og náttúrufræði eru tengdar við tímalínuna eftir því sem við á í þeim tilgangi að nemendur fái yfirsýn yfir hvernig list hefur þróast í samhengi við þróun vísinda. Nemendur fá auk þess þjálfun í notkun ýmiss konar upplýsingatækni til að auðvelda öflun og miðlun hvers kyns þekkingar. Tvær útgáfur eru til af þessum áfanga og misjafnt er hvor útgáfan er kennd hverju sinni. Í annarri útgáfunni byrjar tímalínan, sem rakin er í áfanganum, á forsögulegum tíma og er fylgt í gegnum aldirnar frá fornöld fram að lokum miðalda en í hinni útgáfu áfangans byrjar tímalínan á nýöld og er fylgt fram til nútíma. Í báðum gerðum áfangans er staldrað við uppgötvanir og þekkingu sem hafa haft áhrif á lífsstíl og heimsmynd fólks á tímabilinu. Leitast er við að nemendur öðlist á þessari vegferð sinni um mannkynssöguna nýja sýn á þær námsgreinar sem tengjast áfanganum, uppgötvi hvernig þær tengjast innbyrðis og hafa haft áhrif á listir og vísindi.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu sögulegu viðburðum tímabilsins sem til umfjöllunar er
  • helstu vísindalegu uppgötvunum tímabilsins sem til umfjöllunar er
  • helstu atriðum í listum og menningu á tímabilinu sem til umfjöllunar er.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum félagsvísinda á ýmsa grundvallarþætti þeirra samfélaga sem til umfjöllunar eru
  • lesa úr einföldum tölfræðiupplýsingum um þau samfélög sem til umfjöllunar eru
  • beita spuna og leikrænni tjáningu til að átta sig á sögulegum persónum
  • afla heimilda á árangursríkan hátt og beita heimildarýni
  • skrifa texta á vönduðu máli þar sem samhengis í efni er gætt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir því hvernig samfélagslegar breytingar og þróun í náttúruvísindum hefur áhrif á listir og menningu á tímabilinu ...sem er metið með... ritgerð/fyrirlestri/stuttmynd/verkefnum
  • átta sig á áhrifum lista og vísinda á núverandi heimsmynd og mögulega framtíð ...sem er metið með... fyrirlestri/ritgerð/verkefnum.
  Umfjöllun um hvert tímabil mannkynssögunnar skiptist í innlögn námsefnis, vinnu nemenda og verkefnaskil. Rík áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslustundum. Áfanginn byggir að verulegu leyti á ferilvinnu þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna að verkefnum undir leiðsögn kennara. Verkefnin í áfanganum byggja bæði á einstaklings- og hópvinnu og felast í beitingu talaðs máls og ritaðs. Áhersla skal lögð á leiðsagnarmat í áfanganum.