Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424942480.73

  Algebra, hnitakerfið, hornaföll, jöfnur og rúmfræði
  STÆR2XZ05(11)
  98
  stærðfræði
  Algebra, hnitakerfið, hornaföll., jöfnur, rúmfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  11
  Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslum og lausnum verkefna og þrauta. Fjallað er um bókstafareikning, jöfnur, hnitakerfi, jöfnu beinnar línu, rúmfræði og hornaföll.
  Grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuatriðum algebru
  • lausnum á jöfnum
  • reikniformúlum
  • talnahlutföllum og prósentum
  • rétthyrndu hnitakerfi
  • jöfnu beinnar línu
  • frumhugtökum rúmfræðinnar
  • línum og hornum í þríhyrningi
  • flatarmáli og rúmmáli
  • einslögun
  • Pýþagórasarreglu
  • hornaföllum í rétthyrndum þríhyrningi
  • sinus og cosinus reglunum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota hlutföll í útreikningum
  • skilja samhengi talna og algebru, liða og þátta
  • setja upp og leysa verkefni sem fela í sér jöfnur
  • nota rétthyrnt hnitakerfi og setja fram jöfnu fyrir beina línu
  • reikna rúmmál og flatarmál allra helstu forma
  • nota hornaföll í útreikningi á þríhyrningum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar og vinna á skipulegan hátt ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • útskýra hugmyndir sínar og verk ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • fylgja fyrirmælum sem gefin eru ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • lesa úr stærðfræðilegum upplýsingum ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • beita skipulegum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu ...sem er metið með... verkefnum/prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Námsmat byggist á verkefnum sem nemendur vinna í kennslustundum og utan þeirra, skriflegum prófum sem lögð eru fyrir nemendur (bæði kaflaprófum yfir önnina og yfirlitsprófi í lok hennar) auk virkni nemenda í kennslustundum.