Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425138294.55

  Danskur grunnur 1
  DANS1OL03
  14
  danska
  lestur, málfræði, málnotkun, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Í áfanganum er farið í grunnatriði danskrar málfræði og unnið með einfalda texta til að auka lesskilning og orðaforða. Stefnt er að því að nemandinn skilji einfalda, almenna texta og tjái sig um einfalt efni í ræðu og riti. Nemandinn fær þjálfun í að skilja talað mál. Dönsk menning er kynnt með það að markmiði að vekja áhuga á henni. Unnið er að því að gera viðhorf nemanda til tungumálsins jákvætt. Nemandinn fær þjálfun í að nota hjálpargögn og kennsluforrit í námi sínu. Áhersla er lögð á að nemandinn öðlist aukið sjálfstraust í tungumálanámi.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • danska menningarsvæðinu
  • almennum orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni
  • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
  • tjá sig um efni sem hann þekkir
  • skrifa einfalda texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með einföldum frásögnum um almenn efni
  • vinna með viðfangsefni sem tekin eru fyrir í áfanganum
  • þróa með sér aga, metnað og jákvæðni í vinnubrögðum
  • meta eigið vinnuframlag
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.