Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425138487.4

  Danskur grunnur 2
  DANS1OL04
  15
  danska
  lestur, málfræði, málnotkun, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AV
  Í þessum áfanga er lögð mikil áhersla á að byggja upp orðaforða með lestri ýmiss konar texta. Undirstöðuatriði danskrar málfræði eru rifjuð upp. Stefnt er að því að gera nemendur færa um að skilja einfalda, almenna texta og tjá sig í ræðu og riti. Nemandinn fær þjálfun í að skilja talað mál. Dönsk menning er kynnt með það að markmiði að vekja áhuga á henni. Nemandinn fær þjálfun í að nota hjálpargögn og kennsluforrit í námi sínu. Markmið áfangans er að nemandinn auki grunnþekkingu sína í dönsku og hvernig hún nýtist honum.
  Þessi áfangi er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðum áfangans
  • mannlífi, menningu og siðum í Danmörku
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  • notkun hjálpargagna
  • algengum framburðarreglum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grundvallaratriðum danskrar málfræði í ritun
  • lesa ýmiss konar texta
  • hlusta á og skilja almenn samtöl
  • nota orðabækur, upplýsingatækni og nauðsynleg hjálpargögn í tungumálanámi
  • taka þátt í einföldum samtölum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna með viðfangsefni sem tekin eru fyrir í áfanganum
  • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
  • þróa með sér aga og skipulögð vinnubrögð
  • fylgjast með einföldum frásögnum um almenn efni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.