Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425898171.32

  Almenn efnafræði - efnismagn og efnahvörf
  EFNA2AE05(21)
  34
  efnafræði
  almenn efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  21
  Í áfanganum er fjallað um atómið í framhaldi af EFEÐ1EE05(11). Áhersla er lögð á notkun lotukerfisins til að finna öreindafjölda atóma, rafeindaskipan og til að spá fyrir um gerðir efnatengja milli efnapara. Lagður er grunnur að skilningi á mólhugtakinu og notkun þess í tengslum við efnajöfnur. Fjallað er um leysni og leysnihugtakið og styrkur lausna fundinn á mismunandi hátt. Þrír meginflokkar efnahvarfa eru kynntir í áfanganum. Lögð er áhersla á að tengja námsefnið reynsluheimi nemenda. Nemendur skulu kynnast viðfangsefninu á sem fjölbreyttastan hátt, s.s. með sjálfstæðri verkefnavinnu, hópvinnu, notkun upplýsingatækni og verklegum æfingum.
  EFEÐ1EE05(11)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu gerðum veikra og sterkra efnatengja
  • mólhugtakinu og notkun þess í tengslum við efnajöfnur
  • hugtökunum oxun og afoxun og tengslum þeirra við rafeindaflutning
  • hugtökunum sýru og basa og tengslum þeirra við róteindaflutning.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa úr formúlum efnasambanda og gefa einföldum efnasamböndum efnafræðiheiti
  • stilla efnajöfnur
  • nota spennuröð málma
  • nota pH-gildi til að skera úr um hvort efni eru súr eða basísk
  • reikna út og búa til lausn með ákveðnum mólstyrk.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • segja til um fjölda öreinda atóms og efnafræðilega eiginleika þess út frá lotukerfi ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum
  • lýsa efnajöfnum með orðum. ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar skrifleg verkefni, skýrslugerð í kjölfar verklegra æfinga og próf.