Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425900229.66

  Rafefnafræði, sýrur og basar
  EFNA3RS05(41)
  30
  efnafræði
  Rafefnafræði, sýrur og basar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  41
  Fyrst verður fjallað um efnajafnvægi, jafnvægislögmálið og umhverf efnahvörf. Í áfanganum er fjallað um oxunar-/afoxunarhvörf og farið inn á svið rafefnafræðinnar. Tengja skal efni dæmum úr umhverfi nemenda og íslenskar aðstæður hafðar að leiðarljósi, s.s. álframleiðsla og ryðgun járns. Þá er fjallað nokkuð ítarlega um sýrur og basa og helstu þætti sýru-/basahvarfa. Fjallað er um leysnieiginleika salta og nemendur þjálfaðir í að nota upplýsingar um leysnimargfeldi. Skoðað er hvernig eiginleikar efna og efnaflokka eru háðir staðsetningu þeirra í lotukerfinu og í framhaldi af því fylgir dýpri umfjöllun um valin frumefni úr hópi málma og málmleysingja þar sem krafist er rannsóknar- og verkefnavinnu nemenda. Gerðar skulu auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í upplýsingaöflun, verklegum æfingum og skýrslugerð.
  EFNA3GE05(31)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • oxara og afoxara í oxunar-/afoxunarhvarfi
  • samhengi á milli hálfhvarfa og heilhvarfa
  • meginreglum um oxunartölur
  • tengslum íspennu galvaníhlöðu og fríorkubreytingar hlöðuhvarfsins
  • algengum rafhlöðum
  • samhengi ryðmyndunar og ryðvarna við oxunar/afoxunarferlið
  • spennuröð málma og hugtakinu vetnislosandi málmur
  • hvað einkennir sýrur og basa
  • sýru- og basafasta
  • muni á daufum og römmum sýrum
  • hugtakinu sýrustig, pH
  • virkni pH-litvísa
  • virkni jafnalausna
  • jóna- og leysnimargfeldi salta.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota oxunartölur til að segja til um hvaða efni oxast og afoxast í oxunar-/afoxunarhvörfum
  • skrifa hlaðskema fyrir galvaníhlöðu
  • nota staðalspennu hálfhvarfa til að reikna staðalspennu í galvaníhlöðu
  • nota jöfnu Nernst
  • reikna pH fyrir sýrur og basa
  • títra sýru-/basatítrun og vinna úr niðurstöðum hennar
  • nota upplýsingar um leysnimargfeldi til að segja til um hvort salt er auðleyst eða torleyst
  • reikna mólstyrk jóna í saltlausn út frá leysnimargfeldi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lýsa rafeindaflutningi í oxunar-/afoxunarhvarfi ...sem er metið með... skýrslum/vinnulagi/heimadæmum/prófum
  • lýsa staðalvetnishálfhlöðu ...sem er metið með... prófum
  • finna tilsvarandi basa sýru og öfugt ...sem er metið með... prófum
  • stilla efnajöfnu með oxunartölum ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta er skýrslugerð í kjölfar verklegra æfinga, mat á vinnulagi, heimadæmi, kaflapróf og lokapróf.