Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425901162.55

  Aflfræði og ljós
  EÐLI2LA05(21)
  38
  eðlisfræði
  aflfræði, ljós
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  21
  Í þessum áfanga í eðlisfræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum aflfræði og ljósgeislafræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. Efnisþættir sem teknir eru fyrir í áfanganum eru: Einingakerfi og meðferð eininga í útreikningum, mæling lengdar, tíma og massa, lýsing hreyfingar eftir beinni línu, hreyfilögmál Newtons, núningskraftar, samband vinnu og mismunandi orkuforma, varðveislulögmál orku, skriðþungi og varðveisla hans í línulegum árekstrum, þrýstingur í vökvum og lofttegundum, speglun og brot ljósgeisla, lögmál Snells, alspeglun og ljósþráðatækni.
  EFEÐ1EE05(11) og STÆR2JV05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • því hvað felst í vísindalegri aðferð
  • SI-kerfinu og SI-einingum stærða sem unnið er með
  • helstu hugtökum sem notuð eru í hreyfifræði, aflfræði og ljósgeislafræði
  • helstu lögmálum, svo sem hreyfilögmálum Newtons, varðveislulögmálum vélrænnar orku, heildarorku, endurvarpslögmálinu og lögmáli Snells.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna og teikna línurit af staðsetningu, hraða og hröðun hluta eftir beinni línu
  • nota vigra í útreikningum
  • sundurliða krafta
  • nota kraftlögmál í útreikningum á hreyfingu hluta
  • reikna út vinnu og afl
  • reikna skriðorku og stöðuorku
  • reikna út kraftvægi
  • reikna út skriðþunga
  • reikna út þrýsting í lofti og vökva
  • reikna brotstuðla ljóss.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum ...sem er metið með... verkefnum/æfingum/prófum
  • bera ábyrgð á eigin námsframvindu ...sem er metið með... ýmsum verkefnum yfir önnina
  • greina, hagnýta og meta upplýsingar á mismunandi formi ...sem er metið með... verkefnum/æfingum/prófum
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar ...sem er metið með... verklegum æfingum
  • tengja eðlisfræði við daglegt líf og umhverfi ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum
  • gera sér grein fyrir notagildi eðlisfræðinnar ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar skrifleg verkefni, skýrslugerð í kjölfar verklegra æfinga og próf.