Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425996255.24

  Spænska 1
  SPÆN1SO05
  34
  spænska
  Spænska, orðaforð, ritun, tal
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur eru þjálfaðir í lestri, hlustun, tali og ritun. Einföld málfræðiatriði eru kynnt og útskýrð. Áhersla lögð á uppbyggingu orðaforða og viðeigandi málsnið. Umfjöllun um Spán, spænska menningu og spænskumælandi málsvæði. Efni á netinu kynnt og ýmis konar annað ítarefni, s.s. tónlist og myndefni
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem þarf til að geta lesið, hlustað á, skilið og rætt um einföldustu atriði
  • helstu grundvallarþáttum spænsk málkerfis, s.s. framburði, tónfalli og einfaldri setningaskipan
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli og helstu grundvallarþáttum spænsks málkerfis, s.s. framburði, tónfalli og einfaldri setningaskipan
  • Spáni og spænskumælandi málsvæðum, ásamt einstökum þáttum menningar spænskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið kveðjur og kurteisisávörp
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengjast nemandanum, fjölskyldu, umhverfi, áhugamálum og daglegu lífi
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu, umhverfi og áhugamálum
  • geta ritað stutta, einfalda texta í nútíð
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og beita málsniði við hæfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni ef talað er hægt og skýrt
  • taka þátt í einföldum samræðum og nota viðeigandi málsnið
  • kynna sjálfan sig á einfaldan hátt
  • rita stutta, einfalda texta um kunnuglegt efni
  Skriflegt og munnlegt mat á málfærni, málnotkun og grunnþáttum í uppbyggingu málsins. Jafningamat. Mat á ástundun og virkni