Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426520051.51

  Heilbrigði, forvarnir, nám og skóli
  LÍFS1HN05(11)
  50
  lífsleikni
  Heilbrigði, forvarnir, nám, skóli
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  11
  Markmið áfangans er að efla færni nemenda til að takast á við lífið sem ábyrgir og heilbrigðir einstaklingar. Nemendur fá aðstoð við að glöggva sig á námsleiðum skólans og kröfum hugsanlegra viðtökuskóla eða atvinnulífs. Fjallað er um skipulag og æskileg vinnubrögð í námi. Unnið er með verkefnið „Heilsumarkmiðin mín“ þar sem nemendur setja sér raunhæf og mælanleg markmið (SMART-markmið) varðandi hreyfingu, mataræði, svefnvenjur og andlega líðan. Jafnframt er fjallað um kynhegðun, ávanabindandi efni, fjármálalæsi, neytendamál, lýðræði og mannréttindi. Áhersla er lögð á sjálfstæð og öguð vinnubrögð nemenda. Lagt er upp úr því að styrkja samkennd nemenda og að efla tjáningarhæfni þeirra og sjálfstraust.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • námskröfum skólans og skólaumhverfinu
  • námsmöguleikum og skólakerfinu
  • árangursríkum námsaðferðum og mikilvægi markmiðssetningar
  • atvinnulífi og möguleikum til framtíðarstarfs
  • leiðum til að efla sjálfsmyndina
  • lýðheilsu og mikilvægi heilbrigðs lífstíls
  • forvörnum varðandi ávanabindandi efni
  • SMART-markmiðssetningu
  • helstu fjármálahugtökum
  • lýðræði og borgaravitund
  • jafnrétti
  • réttindum og ábyrgð neytenda.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita upplýsinga um námsmöguleika og skólakerfið
  • afla sér upplýsinga um atvinnulífið og starfsmöguleika í framtíðinni
  • beita árangursríkum námsaðferðum og setja sér raunhæf markmið
  • beita aðferðum sem bæta sjálfsmynd einstaklings
  • gera áætlun um fjármál og meta upplýsingar um fjármál
  • afla sér upplýsinga um lýðheilsu og tileinka sér heilbrigðan lífstíl
  • fjalla um lýðræði og jafnréttismál
  • fjalla um rétt neytenda út frá lögum, siðferði og auglýsingum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulögðum vinnubrögð í námi ...sem er metið með... verkmöppu
  • tileinka sér heilbrigðan lífsstíl varðandi hreyfingu, mataræði, svefnvenjur, andlega líðan og kynhegðun ...sem er metið með... verkmöppu og SMART-markmiðssetningu
  • takast á hendur skuldbindingar og sýna ábyrgð í fjármálum ...sem er metið með... fjárhagsáætlun í verkmöppu
  • rækta með sér samkennd, samhygð og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra til að geta átt auðug og fordómalaus samskipti við aðra ...sem er metið með... frammistöðu í kennslustundum
  • sýna frumkvæði í að rækta sköpunargáfu sína og aðlögunarhæfni í verkefnum innan og utan skóla en það felur m.a. í sér að nemandi sýni fram á gagnrýna hugsun, kjark til að leysa mál og frumkvæði til framkvæmda ...sem er metið með... verkmöppu og frammistöðu í kennslustundum
  • gera raunhæfar áætlanir um námsleiðir er honum standa til boða í framhaldsskóla með hliðsjón af áframhaldandi námi eða þátttöku í atvinnulífi ...sem er metið með... verkmöppu
  • axla ábyrgð á eigin lífi, sem m.a. felur í sér að taka ábyrga afstöðu til fíkniefna og lyfja ...sem er metið með... verkmöppu og frammistöðu í kennslustundum
  • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í samvinnu við aðra ...sem er metið með... verkmöppu og frammistöðu í kennslustundum
  • fjalla um ýmis dægurmál sem efst eru á baugi hverju sinni í næsta umhverfi eða á opinberum vettvangi ...sem er metið með... verkmöppu og frammistöðu í kennslustundum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Námsmat byggir á á einstaklings- og hópavinnu, verkmöppu, ástundun, frumkvæði nemandans, þátttöku í kennslustundum og framförum. Mat á einstökum þáttum námsins er ýmist í formi kennaramats, jafningjamats og sjálfsmats.