Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429020294.91

  Sjónarhorn félagsvísinda
  FÉLV2KA05(21)
  5
  félagsvísindi
  Kenningar og aðferðir í félagsvísindum
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  21
  Í þessum áfanga er fjallað um frumkvöðla félagsfræðinnar og helstu sjónarhorn greinarinnar kynnt. Samfélagið er skoðað í ljósi mismunandi kenninga og fjallað er um nokkrar þekktar rannsóknir innan félagsvísinda. Farið er yfir vítt svið félagsfræðinnar og nemendur þjálfaðir í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélagslegum málefnum. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á hugtökum sem kynnt eru í áfanganum, setji þau í fræðilegt samhengi og geti beitt þeim við túlkun og greiningu á samfélaginu, bæði almennt og á tiltekin viðfangsefni, s.s. fjölskyldu, skóla, fjölmiðla og heilsu. Helstu kenningar varðandi átök, samskipti og samstöðu (virkni) eru skýrðar, ásamt viðhorfum sem kennd eru við póstmódernisma.
  FÉLV2IF05(11)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og framlagi þeirra til greinarinnar
  • helstu sjónarhornum innan félagsfræðinnar
  • aðferðafræði félagsfræðinnar
  • hugtökum á borð við félaglega lagskiptingu, frávik, kynhlutverk og sjálfsmynd
  • áhrifum fjölmiðla í samfélaginu
  • hlutverki fjölskyldu og skóla
  • áhrifum samfélagsins/menningar á heilsufar einstaklingsins.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita kenningum í félagsfræði til að skoða samfélagsleg málefni
  • beita félagsfræðilegu innsæi
  • beita aðferðum félagsfræðinnar
  • fjalla um og bera saman ólík sjónarhorn innan félagsfræðinnar
  • útskýra áhrif kenninga á samfélagsleg viðfangsefni
  • afla sér upplýsinga um samfélagsleg málefni, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti áfangans
  • hagnýta veraldarvefinn til að afla sér þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í umræðum um samfélagsleg málefni og mynda sér skoðanir sem byggjast á gagnrýninni hugsun ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum
  • framkvæma einfalda rannsókn og átta sig á helstu niðurstöðum ...sem er metið með... rannsóknarritgerð
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á námi sínu og vinna í samvinnu við aðra ...sem er metið með... ýmiss konar símatsverkefnum yfir önnina.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), rannsóknarritgerð og próf.