Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429690895.29

  Undirbúningsáfangi í ensku
  ENSK1UN05(01)
  71
  enska
  undirbúningsáfangi í ensku
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  01
  Í þessum áfanga eru undirstöðuatriði ensku rifjuð upp í þeim tilgangi að nemandi geti tekist á við áframhaldandi nám í ensku á framhaldsskólastigi. Markvisst er unnið með málfræði og orðaforða. Áhersla er lögð á lestur og lesa nemendur bæði einfaldra bókmenntatexta og texta almenns eðlis. Skilningur á töluðu máli er þjálfaður með hlustun á rauntexta. Nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig með viðeigandi orðalagi um margvísleg málefni á ensku. Ritun er þjálfuð með fjölbreyttum æfingum þar sem áhersla er lögð á að skrifa texta á skipulegan hátt eftir viðeigandi reglum.
  Grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnreglum enskrar málfræði, s.s. muninum á ákveðnum og óákveðnum greini, eintölu og fleirtölu nafnorða, stigbreytingu lýsingarorða, beygingu reglulegra og óreglulegra sagna, eignarfalli nafnorða og notkun fornafna
  • meginreglum málnotkunar og hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta
  • algengum orðaforða
  • stafsetningu algengra orða
  • helstu málsvæðum enskrar tungu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun
  • skrifa stuttan samfelldan texta þar sem meginreglum málnotkunar og hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta er fylgt
  • hlusta eftir upplýsingum, bæði í samtali, útvarps- og sjónvarpsefni
  • fylgja eftir og taka þátt í einföldum samræðum
  • tjá sig munnlega og skriflega um ýmis málefni með viðeigandi orðalagi
  • lesa og skilja einfalda bókmenntatexta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • segja frá og taka þátt í einföldum umræðum á ensku ...sem er metið með... munnlegum verkefnum og/eða prófum
  • draga upplýsingar úr töluðu og rituðu máli og hagnýta sér ...sem er metið með... hlustunarverkefnum og ýmiss konar skriflegum verkefnum og/eða prófum
  • lesa og skilja rauntexta og einfalda bókmenntatexta ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum og/eða prófum
  • skrifa texta þar sem helstu málfræðireglum og hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta er fylgt ...sem er metið með... ýmiss konar ritunarverkefnum og/eða prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem felst í því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði einstaklings- og hópverkefni, munnleg verkefni og skrifleg), tímaritgerð, hlustunaræfingar auk munnlegra og skriflegra prófa.