Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429703395.01

  Undirbúningsáfangi í íslensku
  ÍSLE1UN05(01)
  38
  íslenska
  undirbúningsáfangi í íslensku
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  01
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á að undirbúa nemendur fyrir frekara nám í íslensku á framhaldsskólastigi með því að fara yfir undirstöðuatriði málfræði og málnotkunar, stafsetningar, ritunar, bókmennta og tjáningar. Í málfræði- og málnotkunarhluta áfangans vinna nemendur með undirstöðuatriði málfræðinnar til þess að bæta málskilning og málnotkun. Í stafsetningarhluta áfangans vinna nemendur sérstök stafsetningarverkefni og fá þjálfun í að nýta sér handbækur og hjálparforrit til að bæta stafsetningu sína. Í ritunarþætti áfangans rita nemendur fjölbreytilega texta og fá þjálfun í byggingu ritsmíða og framsetningu röksemdafærslna og fá æfingu í að nýta sér ýmiss konar hjálpargögn, s.s. handbækur, orðabækur og leiðréttingarforrit. Bókmenntatextar sem lesnir eru í áfanganum eru valdir með það að markmiði að efla lesskilning nemenda og orðaforða. Nemendur kynnast einnig grunnhugtökum bókmennta. Í tjáningarþætti áfangans fá nemendur þjálfun í upplestri og framsögn.
  Grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða umfram þann sem sem viðhafður er í daglegu talmáli
  • íslenskri stafsetningu og greinarmerkjasetningu
  • helstu hugtökum varðandi ritgerðarsmíðar
  • nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta og helstu hugtökum sem nýtast við umfjöllun um bókmenntir
  • forsendum góðrar framsagnar og eðlilegrar framkomu við flutning texta.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita reglum um stafsetningu og greinarmerkjasetningu
  • nota leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn til að lagfæra eigin texta
  • skrifa ýmsar tegundir texta þar sem meginreglum málnotkunar og hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta er fylgt
  • lesa ólíkar tegundir texta sér til gagns og ánægju
  • beita aðferðum sem koma að gagni við flutning framsögu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa texta á vönduðu máli þar sem samhengis í efni er gætt ...sem er metið með... ýmsum ritunarverkefnum og/eða ritgerð
  • túlka og meta atburðarás og persónur í bókmenntum eða annars konar frásögnum ...sem er metið með... ritgerð
  • flytja framsögu á skýran og áheyrilegan hátt ...sem er metið með... munnlegum verkefnum.
  Gert er ráð fyrir leiðsagnarmati í áfanganum en það byggir á stöðugri endurgjöf kennarans um frammistöðu nemandans. Meðal námsmatsþátta verður: fyrirlestur, stutt ritgerð, ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), próf og mat á undirbúningi og þátttöku nemandans í kennslustundum á önninni.