Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430315568.93

  Rannsóknarverkefni á félags- og hugvísindasviði
  RANN3ER05(11)
  2
  aðferðafræði
  Eigindlegar rannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  11
  Áfanginn er verkefnaáfangi sem byggir á að nemandi gerir eitt lokaverkefni þar sem eigindlegar rannsóknaraðferðir innan mannvísinda eru í fyrirrúmi. Nemendum eru kynntar þáttökuathuganir, vettvangslýsingar, viðtalsaðferð, rýnihópar og heimildarýni. Nemandi velur sér rannsóknarefni og nýtir eina af ofantöldum rannsóknaraðferðum í vinnu sinni. Nemendur vinna undir verkstjórn kennara á sjálfstæðan hátt sem krefst frumkvæðis, sköpunar og ábyrgðar og skila í lok annar lokaafurð í formi skýrslu/ritgerðar og kynna fyrir samnemendum sínum.
  130 einingar á stúdentsbraut.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum sem tengjast eigindlegum rannsóknaraðferðum.
  • helstu verkferlum við beitingu eigindlegrar rannsóknaraðferðar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina á milli ólíkra rannsóknaraðferða og beita í það minnsta einni þeirra.
  • miðla þekkingu sinni á kenningum og rannsóknum.
  • setja fram rannsóknarspurningar og tilgátur um rannsóknarefni að eigin vali.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja eigindlega rannsóknarhefð við helstu kenningarnar ...sem er metið með... lokaverkefni.
  • framkvæma eigindlega rannsókn á viðfangsefni að eigin vali ...sem er metið með... lokaverkefni.
  • kynna rannsóknarniðurstöður sínar á viðeigandi hátt ...sem er metið með... lokaverkefni.
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, draga ályktanir af rannsóknarniðurstöðum sínum og rökstyðja skoðanir sínar ...sem er metið með... lokaverkefni
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Námsmat byggir á lokaverkefni sem nemandi vinnur á önninni undir verkstjórn kennara.