Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430401854.2

  Inngangur að uppeldis- og menntunarfræði
  UPPE2UM05
  17
  uppeldisfræði
  uppeldis- og menntunarfræði - inngangur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Þetta er grunnáfangi í uppeldisfræði og er ætlaður til kynningar á fræðigreininni uppeldis- og menntunarfræði. Fjallað er um rætur fræðigreinarinnar, sögu og hagnýtingu. Hugtakið uppeldi tekið til umræðu og gildi uppeldis fyrir einstakling og samfélag. Nemendur kynnast hugmyndafræði og uppeldisaðferðum nokkurra þekktra uppeldisfræðinga sem hafa haft áhrif á uppeldis- og skólastarf á Vesturlöndum, eins og t.d. Dewey og Vygotsky.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun fræðigreinarinnar uppeldis- og menntunarfræði
  • grundvallarhugmyndum nokkurra viðurkenndra uppeldisfræðinga
  • leiðum uppeldisfræðinnar til að útskýra þroskaferil barna
  • ólíkum uppeldisaðferðum
  • niðurstöðum rannsókna á mismunandi uppeldisaðferðum foreldra
  • hagnýtu gildi uppeldis- og menntunarfræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja umfjöllun um mismunandi uppeldishugmyndir
  • beita hugökum uppeldisfræðinnar á skýran og skilmerkilegan hátt
  • jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum
  • skoða sína eigin hugmyndir um uppeldi
  • setja fram spurningar og taka þátt í umræðu um uppeldismál
  • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir ólíkum þörfum, hegðun, hugarástandi og tilfinningalífi barna við ýmsar uppeldisaðstæður ...sem er metið með... umræðum um tiltekin dæmi og verkefnum um þau
  • meta gildi jákvæðra og uppbyggilegra samskipta ...sem er metið með... verkefnum og hlutaprófum, auk umræðna
  • afla sér upplýsinga um uppeldis- og menntamál, greina aðalatriði þeirra og nýta sér til frekari vinnslu ...sem er metið með... stærri verkefnum sem unnin eru í hópum
  • vinna sjálfstætt og í lýðræðislegri samvinnu við aðra á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... einstaklings- og hópaverkefnum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstimann. Til grundvallar matsins eru fjölbreytt verkefni úr ólíkum efnisþáttum.