Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433944929.35

  Kynning á verk- og starfsnámi
  NÁSS1SÖ06
  8
  Náms- og starfsfræðsla
  sjálfsvitund, starfsfræðsla, öryggi
  Samþykkt af skóla
  1
  6
  AV
  Í áfanganum gefst nemandanum kostur á að kynnast þeim verknámsmöguleikum sem eru í boði hverju sinni í skólanum. Nemandinn fæst við fjölbreytt verkefni og kynnist vinnubrögðum sem nýtast honum í daglegu lífi s.s. líkamsbeitingu. Að auki kynnist hann starfsgreinum og atvinnumöguleikum sem bjóðast að loknu starfsnámi í framhaldsskóla. Nemandinn fer á milli verklegra deilda í skólanum og tekst á við margvísleg verkefni tengd hverri faggrein fyrir sig. Mikið er lagt upp úr öryggi á vinnustöðum og umgengni. Leitast er við að nemandinn finni styrkleika sína og öðlist sjálfstraust til að sinna ólíkum verkefnum og finni áhugasvið sitt í gegnum fjölbreytt nám.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • námsleiðum innan VMA og þeim möguleikum sem standa til boða í verk- og/eða starfsnámi
  • helstu hugtökum og viðfangsefnum hinna ýmsu verk- og starfsgreina
  • grunnatriðum sem snúa að öryggi á vinnustað
  • atvinnumöguleikum að loknu verk- og/eða starfsnámi
  • réttum vinnustellingum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita ýmsum verkfærum við vinnu í ólíkum verklegum greinum
  • beita líkamanum rétt við mismunandi aðstæður
  • bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum í því vinnuumhverfi sem hann er staddur í hverju sinni
  • greina styrkleika sína og tengja áhugasvið sitt við nám
  • setja sig í spor annarra, sýna umburðarlyndi og samhygð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • stunda árangursríkt nám á framhaldskólastigi og taka ábyrgð á eigin námi
  • taka afstöðu til áframhaldandi náms við skólann, verklegs eða bóklegs
  • vera ábyrgur og ganga vel um vinnustaðinn m.t.t. öryggis og frágangs
  • bæta eigin vinnubrögð og samstarf við aðra
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.