Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1441027275.02

  Íslenska - fornámsáfangi 2
  ÍSLE1AM04(MB)
  74
  íslenska
  almenn málnotkun, bókmenntir, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Í áfanganum er lögð áhersla á að undirbúa nemendur undir frekara nám í íslensku á framhaldsskólastigi. Nemendur þjálfast í lestri fjölbreyttra texta og munnlegri og skriflegri umfjöllun um þá. Unnið er með undirstöðuatriði í málfræði og stafsetningu og farið yfir grunnhugtök í bókmenntafræði. Nemendur rita fjölbreytta texta og læra að nýta sér ýmis konar hjálpargögn á borð við handbækur, orðabækur og leiðréttingarforrit. Í áfanganum þjálfast nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum ásamt því að þeir fá tækifæri til að vinna með öðrum.
  ÍSLE1UN04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum í ritgerðarsmíð.
  • orðaforða umfram það sem algengt er í talmáli.
  • nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta og helstu hugtökum sem nýtast við umfjöllun um bókmenntir.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að skrifa ýmsar tegundir texta í samfelldu máli þar sem framsetningin er skýr og skipulögð.
  • nota leiðréttingaforrit og til að lagfæra eigin texta.
  • beita blæbrigðaríku málsniði í tal- og ritmáli.
  • lesa sér til gagns og gamans texta sem gera nokkrar kröfur til lesenda.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • semja stutta texta af ýmsu tagi með viðeigandi málfari.
  • beita einföldum blæbrigðum í málnotkun til að forðast einhæfni og endurtekningar.
  • túlka og meta atburðarrás og persónur í bókmenntum eða annars konar frásögnum.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla lögð á vandaða endurgjöf sem vísar nemendum veginn. Engin skrifleg lokapróf.