Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1443042636.49

  Fornámsáfangi í stærðfræði
  STÆR1FO05(01)
  85
  stærðfræði
  fornámsáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  01
  Fjallað er um nokkrar grundvallarhugtök og reglur stærðfræðinnar; liði og þætti, ólíkar gerðir talna, reikniaðgerðirnar fjórar, forgangsröð aðgerða, almenn brot, undirstöðuaðgerðir algebru, jöfnur, hlutfallareikning og prósentur.
  Grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu grunvallarhugtökum stærðfræðinnar og beitingu þeirra við lausn dæmaþrauta
  • helstu reiknireglum við forgangsröð aðgerða, almenn brot, algebru, jöfnur, veldi og rætur, hnitareikning og prósentur
  • helstu formúlum sem beita þarf til lausnar á dæmum sem falla undir námsefnið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu grundvallarreglum stærðfræðinnar
  • skilja samhengi talna og algebru, liða og þátta
  • leita lausna á dæmum á skipulegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar og vinna á skipulegan hátt ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • fylgja fyrirmælum sem gefin eru ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • lesa úr stærðfræðilegum upplýsingum ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Námsmat byggist á verkefnum sem nemendur vinna í kennslustundum og utan þeirra, skriflegum prófum sem lögð eru fyrir nemendur (bæði kaflaprófum yfir önnina og yfirlitsprófi í lok hennar) auk virkni nemenda í kennslustundum.