Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1446116463.99

  Endurvinnsla og nytjamarkaður
  SMIÐ1EN05(12)
  None
  Smiðja
  Endurvinnsla og nytjamarkaður
  for inspection
  1
  5
  12
  Í áfanganum er megináhersla lögð á endurvinnslu og endurnýtingu á öllum þeim hlutum sem nemendur vinna með. Samstarfs verður leitað við heimili og/eða fyrirtæki um að fá nytjavörur og endurnýta eða endurvinna þær. Áhersla er lögð á að nemendur yfirfari tæki og hluti sem þeir fá í hendur. Þau tæki og hlutir sem ekki er hægt að nota áfram eru tekin í sundur og flokkuð til endurvinnslu. Lagt er upp úr því að flokkunin sé í samræmi við reglur sem gilda um endurvinnslu. Í lok áfangans er stefnt að því að nemendur stofni fyrirtæki þar sem nýtilegar vörur eru seldar.
  Gott er að hafa lokið SMI1EE05(11) en það er þó ekki nauðsynlegt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi endurvinnslu í tengslum við umhverfisvernd
  • virkni og tilgangi tækjanna/hlutanna sem unnið er með
  • hvaða verðmæti eru oft fólgin í gömlum hlutum/tækjum
  • grundvallaratriðum varðandi rekstur nytjamarkaðar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka tæki og hluti í sundur og setja saman aftur
  • flokka tæki/hluti eftir tegundum, efni, notagildi og öðru sem áhersla er lögð á hverju sinni
  • meta tæki og hluti út frá notagildi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lagfæra ýmiss konar tæki og hluti ...sem er metið með... vinnusemi og frammistöðu í kennslustundum
  • leggja mat á notagildi ýmiss konar hluta og tækja ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum yfir önnina
  • stofna og reka fyrirtæki (nytjamarkað) þar sem nýtilegar vörur eru seldar ...sem er metið með... framlagi nemandans til stofnunar og reksturs fyrirtækisins (nytjamarkaðarins)
  • efla læsi á ýmiss konar upplýsingar, bæði í texta- og talnaformi ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum yfir önnina.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandi fá með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvar hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru skýrslur, kynningarverkefni, hugmyndavinna og frammistaða við rekstur nytjamarkaðar.