Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460026436.4

  Námstækni og hvatning
  NÁMI1NS01(02)
  1
  Námstækni og samskipti
  NÁMI
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  02
  Í áfanganum er áhersla lögð á mikilvægi vinnulags í námi og í því sambandi fjallað um námstækni og skipulag varðandi markmið í námi. Nemendur vinna að gerð bæði langtíma- og skammtímamarkmiða. Fjallað verður um sjálfsmynd og mikilvægi sjálfsþekkingar. Áhersla er lögð á fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, námsörðugleika og þrautseigju. Fjallað verður sérstaklega um ýmsar raskanir, s.s. leshamlanir og athyglisvanda sem geta haft áhrif á nám og sjálfsmynd.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Góðum vinnubrögðum og mikilvægi námstækni og markmiðssetninga
  • Tengslum sjálfsþekkingar og náms- og starfsvals
  • Eigin styrkleikum og veikleikum
  • Áhrifaþáttum sjálfsmyndar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu
  • Beiti árangursríkum vinnubrögðum í námi og setja sér raunhæf markmið
  • Taka ábyrgð á sjálfum sér í námi
  • Nýta styrkleika sína í námi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið með tilliti til áhugasviðs, styrkleika og veikleika
  • Nýta hagnýtar aðferðir til að vinna gegn truflandi einkennum eigin raskana (ef við á)
  • Nota árangursríka námstækni, stjórna einbeitingu, beita mismunandi minnisaðferðum, skipuleggja og undirbúa próflestur, glósutækni, lestrartækni og tímastjórnun
  • Bæta ákvarðanatöku í daglegu lífi
  • Leita sér upplýsinga er snerta hans daglega líf
  • Ljúka skilgreindu námi
  Símatsáfangi þar sem metin er vinna í verkefnum, virkni og þátttaka nemenda í kennslustundum og mæting. Ekki er gefin einkunn heldur „staðið“, „ekki staðið.