Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1463666017.23

  Spænska 1
  SPÆN1AA05(MA)
  82
  spænska
  Byrjunaráfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  MA
  Megináhersla er lögð á að kenna nemendum undirstöðuatriði tungumálsins, nemendur eru æfðir í að hlusta, tala, lesa, og skrifa á spænsku. Farið verður í nokkur grunnatriði málfræðinnar og fer kennslan fram með hliðsjón af hæfnimarkmiðum áfangans. Áhersla er lögð á uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Auk kennslu í tungumálinu er varpað ljósi á þætti sem tengjast spænskumælandi þjóðum, spænskri tungu og menningu, m.a. með tónlist og myndefni. Nemandi þjálfist strax frá byrjun í að taka ábyrgð á eigin námi, m.a. með sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • grunnatriðum spænsks málkerfis; framburði, tónfalli, einfaldri setningaskipan og málfræði
  • spænskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu og siði þjóðanna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum
  • rita spænsku í mjög einföldu formi
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum og málsniði við hæfi
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
  • geta skrifað stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð og fleira.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
  • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
  • vinna úr textum á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
  • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
  • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í spænskunámi.
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.