Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464865088.22

  Hárlitun 6
  HLIT3FB03(FH)
  2
  Verkleg hárlitun
  Verkleg hárlitun
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  FH
  Nemandinn nýtir sér áunna færni frá fyrri stigum námsins til að efla fagmennsku og sjálfstæð vinnubrögð við hönnun og framkvæmd hárlitunar. Hann öðlast færni í að greina möguleika og ráðleggja viðskiptavini um val á hárlit með hliðsjón af líffræðilegum þáttum og þeim tískustraumum sem eru ráðandi í samfélaginu hverju sinni. Nemandinn þjálfast í hraða og tækni við margbreytilegar litunaraðferðir og styrkist í fagmannlegri framkomu, samskiptum, tjáningu, gerð verklýsinga, spjaldskrár og umgengni við vinnuumhverfið sitt.
  HLIT3FB03EH
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi tískulitunum sem eru ráðandi hverju sinni og útfærslum á þeim.
  • samspili hárlitar og klippingar.
  • þeim líffræðilegu þáttum sem hafa áhrif á möguleika viðskiptavinar við val á hárlitun.
  • fagmannlegri framkomu og tjáningu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lita klippingu/tískulínu á módeli út frá eigin hönnun.
  • lita módel samkvæmt óskum og gera verklýsingu fyrir verkið.
  • gefa ráð um val á lit og litatækni með hliðsjón af líffræðilegum þáttum og ráðandi tískustraumum.
  • lýsa verki sínu í máli og myndum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ráðleggja viðskiptavini um val á lit sem hæfir hverju sinni.
  • beita fjölbreyttum aðferðum, áhöldum og tækni við lit eftir því sem við á.
  • klippa og lita innan ákveðinna tímamarka.
  • hanna litasamsetningu og útskýra það sem framkvæmt er fyrir viðskiptavini og öðrum í máli og myndum.
  • ganga vel um vinnusvæði, gæta öryggis og hreinlætis.
  Símat og lokaverkefni.