Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464967939.98

  Inngangur að sálfræði
  SÁLF2IN05(MA)
  69
  sálfræði
  Sálfræði, inngangur, kenningar, saga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Grunnáfangi í sálfræði. Í þessum áfanga kynnast nemendur fræðigreininni sálfræði, sögu hennar, nokkrum viðfangsefnum og helstu straumum og stefnum. Megináhersla er á þróun greinarinnar á tuttugustu öldinni og til okkar daga og helstu kennismiði. Lögð er áhersla á vísindalega nálgun sálfræðinnar, aðferðir við upplýsingaöflun og að koma efninu frá sér á fræðilegan hátt í ræðu og riti.
  Menningar- og/eða náttúrulæsi eða íslenska á öðru þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
  • helstu hugtökum sálfræðinnar
  • skilgreiningu vísindalegrar sálfræði og þróun greinarinnar.
  • helstu kenningum innan sálfræðinnar
  • hagnýtu gildi sálfræðinnar
  • helstu undirgreinum sálfræðinnar
  • umhverfisþáttum og erfðum sem mótunaröflum atferlis
  • útskýringum sálfræðinnar á nokkrum þáttum hugsunar og atferlis eins og minnis, náms, svefns, greindar og persónuleika
  • mikilvægi góðs siðferðis við rannsóknir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum sálfræðinnar
  • útskýra helstu hugmyndir sem mótað hafa fræðigreinina
  • skoða samhengi sálfræðinnar við aðrar vísindagreinar
  • tengja rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • beita rannsóknaraðferðum á ýmis rannsóknarefni
  • útskýra eigið atferli og hugsun út frá hugmyndum nokkurra sálfræðistefna
  • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í sálfræði
  • tjá kunnáttu sína í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti sálfræðinnar
  • finna raunhæfar lausnir á mismunandi viðfangsefnum
  • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá fræðilegt samhengi
  • geta tekið gagnrýna afstöðu til samfélagslegra álitamála er snúa að sálfræðinni
  • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
  • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
  • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis og erfða á eigin sjálfsmynd og annarra
  • skilja samspil atferlis, hugsunar og tilfinninga
  • hagnýta sálfræðina í daglegu lífi á jákvæðan hátt sér og öðrum til framdráttar
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.