Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1471452818.96

  Eðlisfræði - aflfræði
  EÐLI2AF06(AF)
  64
  eðlisfræði
  aflfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  AF
  Þessi áfangi er byrjunaráfangi í eðlisfræði. Nemendur kynnast grundvallarhugtökum í aflfræði, varmafræði og raffræði. Nemendur eiga að geta beitt SI einingakerfinu og kunni skil á helstu lögmálum og jöfnum sem tengjast námsefninu.
  Að nemandi hafi lokið áfanganum STÆR3DM06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum í afl- varma- og rafmagnsfræði
  • hreyfingu hlutar með jafnri hröðun eftir beinni braut
  • skilgreiningu á massa og þyngd
  • lögmálinu um varðveislu orkunnar og hreyfilögmál Newtons
  • varðveislu skriðþunga í einföldum árekstri
  • SI einingakerfinu við lausn verkefna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fara með tölur, vigra og ýmis stærðfræðileg hugtök við lausn eðlisfræðilegra verkefna
  • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi
  • umrita jöfnur og finna óþekktar stærðir í ýmsum dæmum
  • framkvæma verklegar æfingar og setja fram niðurstöður á réttan hátt
  • gera skýrslur úr verklegum æfingum og geti metið hvort niðurstöður mælinga séu raunhæfar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og sinni náminu af ábyrgð
  • nota námsefni og gögn á markvissan hátt
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum raungreinum til að auðvelda lausn og skilning á verkefnum
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru eftirfarandi þættir: Meðaltal skilaverkefna t.d. Heimadæma (35%) Meðaltal stærri kaflaprófa (50%) Meðaltal verklegra æfinga og smærri verkefna (15%)