Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1472632493.74

  Menningarlæsi
  LÆSI2ME10(MA)
  1
  LÆSI
  Menningarlæsi
  Samþykkt af skóla
  2
  10
  MA
  Menningarlæsi er þverfaglegur áfangi á öðru þrepi á fyrsta ári. Honum er ætlað að auka áhuga, þekkingu og skilning nemenda á íslensku samfélagi, sögu þess og tungu. Í menningarlæsi er höfuðáhersla lögð á að nemendur tileinki sér vönduð vinnubrögð við fjölbreytta verkefnavinnu. Verkefnin snúa fyrst og fremst að félagsfræði, íslensku og sögu, auk þess sem upplýsingatækni er samofin verkefnavinnunni. Nemendur þjálfast í að vinna með öðrum, þurfa að sýna frumkvæði, beita gagnrýninni hugsun og læra að bera ábyrgð á eigin námi. Sérstök áhersla er lögð á lestur og að nemendur þjálfist í að beita móðurmálinu, bæði í ræðu og riti. Áfanginn byggist að miklu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum undir leiðsögn kennara og heimanámi. Námið fer fram utan skólans sem innan og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu, m.a. í vettvangsferðum.
  Grunnskólapróf með einkunn B eða hærra í íslensku.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu grunnhugtökum félagsfræðinnar, bókmennta- og textarýni
  • byggðaþróun og atvinnulífi í heimabyggð
  • helstu einkennum neyslusamfélagsins
  • mikilvægum grunnstoðum samfélagsins
  • ýmsum sögulegum og félagsfræðilegum viðfangsefnum sem eru að einhverju leyti mismunandi frá ári til árs
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • koma fram fyrir aðra og tala máli sínu á skýran og greinargóðan hátt
  • skrifa vandaðan texta samkvæmt reglum íslensks máls
  • afla sér upplýsinga sem tengjast efni áfangans með viðeigandi aðferðum (geti nýtt sér bóksöfn, upplýsingar á vef, viðtöl, o.fl.)
  • nota APA-kerfið í heimildavinnu
  • nýta sér viðeigandi forrit til að miðla upplýsingum
  • vinna með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun á ólík viðfangsefni
  • sýna hugkvæmni og frumkvæði við lausn verkefna
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • bera ábyrgð á eigin námi og starfi innan skólans
  • meta upplýsingar og vinna með þær á þann hátt að þær skili honum þekkingu og aukinni hæfni til náms, m.a. við ritun heimildaritgerða, kynninga og annarra verkefna
  • greina stöðu sína í því umhverfi sem hann lifir, bæði samfélaginu og sögulegu umhverfi
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.