Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474455288.0

  Málabrautarenska I
  ENSK2BL04(MA)
  34
  enska
  bókmenntir, lesskilningur, ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  MA
  Í áfanganum er gert ráð fyrir því að nemendur geti unnið sjálfstætt, hvort heldur í hópum eða að einstaklingsverkefnum. Textar um almenn og sérhæfð efni eru lesnir og unnið er með ýmis ritunarverkefni þar sem áhersla er lögð á skipulega framsetningu, skiptingu í efnisgreinar og markvissa málnotkun. Einnig er unnið með valin bókmenntaverk. Nemendur nýta sér ýmis hjálpargögn, svo sem gagnasöfn á netinu. Byggt er á markvissum hlustunar- og talæfingum sem miða að því að auka samskiptafærni nemenda og auka hagnýtan orðaforði í frekara námi.
  ENSK2BB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ýmsum málefnum tengdum menningu og listum uppbyggingu bókmenntatexta og hugtökum þeim tengdum
  • flóknari og sértækari orðaforða sem tengist efni áfangans
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sjálfstætt margskonar texta og beita mismunandi lestraraðferðum sem eiga við eftir því hverrar gerðar textinn er
  • notfæra sér mismunandi hjálpargögn við lestur eftir því hver tilgangurinn er með lestrinum
  • fylgst með og skilja megininntak orðræðu þegar fjallað er um nokkuð sérhæft efni sem hann þekkir og tengist þeim efnisflokkum sem fengist hefur verið við í áfanganum
  • nota þann orðaforða sem unnið hefur verið með í efnisflokkum áfangans til að tjá eigin hugsun og skoðanir
  • ná megininntaki úr ótextuðu sjónvarpsefni/myndefni/ margmiðlunarefni og útvarpsefni (t.d. fréttum og fræðsluþáttum) þar sem talað er með mismunandi hreim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál , svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni, ef hann þekkir vel til þess
  • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt
  • skrifa gagnorðan og skilmerkilegan texta og fylgja reglum um ritgerðasmíð
  • geta greint frá skoðunum sínum í ræðu og riti eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margskonar aðstæður
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.