Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475159812.62

  Lönd og menning
  MENN2LÖ04(MA)
  2
  menning
  Lönd og menning
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  MA
  Áfanginn fjallar um menningu, sögu og landafræði Evrópu. Viðfangsefni geta m.a. verið kvikmyndir, matarhefðir, listasaga, tónlist og fleira. Áfanginn byggist upp á nokkrum þematengdum lotum og fá nemendur innsýn og aukinn skilning á samfélagi og menningu Evrópuþjóða. Áhersla er lögð á að nemendur verði læsir á menningu. Gestir frá ýmsum þjóðum heimsækja nemendur í áfanganum til að fræða þá um land og þjóð. Viðfangsefnin eru valin í samráði við kennara eftir áhugasviði nemenda. Framsetning verkefna er fjölbreytt og lögð er áhersla á vandað málfar bæði í ræðu og riti.
  LÆSI2ME10
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvernig menningareinkenni birtast í t.d. kvikmyndum, matarhefðum og listum
  • helstu staðreyndum um landafræði og menningu nokkurra samfélaga í Evrópu
  • helstu alþjóðastofnunum í Evrópu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bera kennsl á menningareinkenni ólíkra þjóða
  • átta sig á hvernig menning endurspeglast m.a. í listum, matarhefðum, kvikmyndum og tónlist
  • skipuleggja vinnubrögð sín í hóp- og einstaklingsverkefnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta gert skýra grein fyrir tilteknum þáttum í menningu þjóðar, jafnt munnlega og skriflega
  • sýna ólíkum menningarheimum skilning
  • búa yfir góðum lesskilningi og geta miðlað þeirri þekkingu
  • lesa í menningu og siði annarra þjóða
  • nýta sér nýjustu upplýsingatækni til að leysa fjölbreytt verkefni
  • geta lagt sjálfstætt mat á upplýsingar og geta fengið hnitmiðaðar niðurstöður í framhaldinu
  • kynna á markvissan hátt viðfangsefni fyrir öðrum með fjölbreyttum aðferðum og tekið þátt í rökræðum um þau
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.