Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475494254.66

  Þýska 4
  ÞÝSK2DD05(MA)
  12
  þýska
  Þýska 4
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Í þessum fyrsta áfanga á 2. þrepi er byggt markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Enn er lögð áhersla á að efla menningarvitund þeirra og þekkingu á staðháttum og siðum þýskumælandi landa. Áfram er unnið með alla færniþættina með aukinni áherslu á munnlega tjáningu. Textar verða lengri og þyngri og unnið er með ákveðin þemu og mismunandi textaform, hljóð- og myndefni. Nemendur auka orðaforða sinn og færni. Gerðar eru auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og árangursríka námstækni.
  ÞÝSK1CC05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mannlífi, menningu og siðum í þýskumælandi löndum með áherslu á líf ungs fólks og geta tengt það eigin reynslu
  • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum
  • ólíkum textagerðum, s.s. rauntextum, bókmenntatextum, smásögum, kvikmyndum og hlustunarefni
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • formgerð og uppbyggingu texta og muninum á töluðu og rituðu máli
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná hæfnimarkmiðum áfangans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjöl- og myndmiðlum þegar fjallað er um afmörkuð málefni
  • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • afla sér hagnýtra upplýsinga, taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og um efni sem hann þekkir
  • segja frá á skýran hátt og halda stutta kynningu á undirbúnu efni með því að beita framburði og málnotkun á sem réttastan hátt
  • skrifa styttri samfelldan texta, t.d. samantekt úr kvikmynd og ýmsum textum
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn, svo sem orðabækur, við ritun texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, s.s. samræður svo og fjölmiðlaefni sem hann þekkir og til að bregðast rétt við
  • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur kynnt sér og tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
  • skrifa ýmiss konar texta og geta fylgt þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
  • beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum og leysa úr málum sem upp geta komið
  • tileinka sér efni mismunandi texta og geta dregið ályktanir um efni þeirra
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir í þýskunáminu
  • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.