Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475509385.39

  Lokaverkefni á mála- og menningarbraut
  LOKA3LM04(MA)
  7
  lokaverkefni
  Lokaverkefni á mála- og menningarbraut
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  MA
  Áfanginn er lokaverkefnisáfangi á málabraut þar sem nemendur vinna alla önnina, undir leiðsögn kennara, að verkefni sem þeir hafa valið. Nemendur fá þjálfun í þeim fræðilegu vinnubrögðum sem tíðkast við úrvinnslu lokaverkefna. Þeir vinna undir leiðsögn kennara á sjálfstæðan hátt sem krefst frumkvæðis, sköpunar og ábyrgðar á eigin námi. Verkefnið skiptist í skapandi hluta og fræðilegan hluta. Nemendur velja á hvaða tungumáli þeir ætla að vinna skapandi hlutann. Fræðilegi hlutinn er ritgerð sem unnin er á íslensku út frá rannsóknarspurningu sem nemandi hefur ákveðið í samráði við kennara. Í stað þess að vinna skapandi og fræðilegan hluta má einnig vinna eingöngu að rannsóknarritgerð. Haldin er ráðstefna í loka annar þar sem nemendur kynna verkefni sín.
  MENN2TU04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum orðaforða til að geta táð skoðanir sínar og rökstutt þær
  • ritgerðarsmíð og heimildavinnu og getur beitt þeirri þekkingu þar sem við á
  • helstu hugtökum sem tengjast gerð heimildaritgerða
  • orðaforða og þekkingu í erlendu tungumáli sem nýtist til frekara náms eða í tengslum við sérþekkingu, krefjist hún þess
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota fræðileg vinnubrögð við ritgerðarsmíð
  • tjá sig á skýran, gagnrýninn og skapandi hátt
  • skipuleggja vinnuferli og beita viðeigandi aðferðum á gagnrýninn hátt við úrvinnslu efnis
  • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  • koma efni á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá skoðanir sínar á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt
  • nota fjölbreyttar aðferðir við að leysa ýmis viðfangsefni
  • skipuleggja vinnutíma sinn og meta eigið vinnuframlag
  • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra verkefna
  • nýta þá hæfni sem hann býr yfir til frekara náms
  • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi
  vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi