Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1487431730.04

  Aflrás - kúpling, gírkassar
  BVAF3GK01
  6
  Aflrás - grunnur
  Aflrás, gírkassar
  Samþykkt af skóla
  3
  1
  Fjallað er um hvað geti valdið bilunum eða ótímabæru sliti í kúplingu. Farið er yfir helstu aðgæsluatriði við ísetningu á kúplingu, þ.e. miðstillingu, skekkjur eða kast vélahluta og olíuleka. Kynntar eru mismunandi gerðir færslubúnaðar frá fetli í kúplingu. Gerðar eru athuganir og prófanir á gírkassa og festingum þar sem gírkassi er tekinn úr ökutæki, tekinn í sundur, skoðaður, settur saman, settur aftur í ökutæki og prófaður. Farið er yfir hvernig haga skuli reynsluakstri. Þá er farið yfir skrúffestingar (bolta og rær), stillingar og notkun loftverkfæra. Áhersla er lögð á öryggi við vinnu undir ökutæki og hreinlæti, vinnuhraða og öguð vinnubrögð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tæknilegum aðgæsluatriðum við vinnu við kúplingu og gírkassa
  • öryggisatriðum við vinnu undir bifreið vinnu við kúplingu og gírkassa
  • mismunandi gerða færslubúnaðs frá fetli í kúplingu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta ástand kúplingar, skipta um kúplingu og stilla
  • taka gírkassa úr ökutæki, taka hann í sundur, gera við eða skipta um íhluti, setja saman og setja aftur í ökutækið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • akstursprófa gírkassa og kúplingu og leggja fyrsta mat á ástand búnaðarins
  Verklegt mat; nemandinn sýnir þekkingu sína og hæfni með því að finna tækniupplýsingar, lýsa ástandi og ástæðum bilana lega, drifliða og driföxla og ástæðum bilana vélahluta og kerfa. Taka sundur og/eða setja saman legur og liði sem farið er yfir í áfanganum. Skriflegt mat; nemandinn leysir próf sem fjallar um viðfangsefni áfangans, sérstaklega aðgæsluatriði við vélahluti og vinnuöryggisatriði.