Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1490811744.57

  Atóm, mól og efnahvörf
  EFNA2EE05
  21
  efnafræði
  atóm, efnasambönd og efnahvörf, frumefni
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum fyrsta áfanga í efnafræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum efnafræðinnar. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru í þessari grein. Nemendur vinna saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: hrein efni og efnablöndur, eiginleikar efna, mælistærðir og tölur, markverðir tölustafir og óvissa, uppbygging atóma, jóna og sameinda, efnatákn og helstu efnabreytingar, lotukerfið, nafnakerfi ólífrænna efna, mólhugtakið, hlutföll í efnajöfnum, helstu tegundir efnabreytinga, styrkur lausna og þynningar, rafeindaskipan atóma og jóna.
  5 einingar í stærðfræði á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meðferð og notkun talna í náttúruvísindum
  • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
  • efnatáknum og helstu tegundum efnabreytinga
  • mólhugtakinu
  • hlutföllum efna í efnajöfnum
  • mólstyrk efna í vatnslausn
  • rafeindaskipan atóma og jóna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla tölur og mælistærðir í efnafræði
  • nota lotukerfi og jónatöflu
  • setja upp efnajöfnu og stilla hana
  • beita mólhugtakinu og vinna með tengsl þess við hlutföll í efnajöfnum
  • skrifa rafeindaskipan atóma og nota hana til að spá fyrir um hleðslu jóna
  • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
  • meðhöndla efni og áhöld og framkvæma verklegar æfingar
  • setja fram niðurstöður verklegra æfinga
  • fylgja öryggisreglum á rannsóknarstofu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
  • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • útskýra og draga ályktanir út frá niðurstöðum verklegra æfinga
  • sjá notagildi efnafræðinnar í daglegu lífi og við tækniþróun samfélagsins
  • geta fylgst með og tekið þátt í upplýstri umræðu og mótað afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag
  • vera læs á vísindafréttir sem tengjast sviði áfangans
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.