Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1496068630.44

  Stjórnmál og fjölmiðlar
  FÉLA3ST04(MA)
  22
  félagsfræði
  stjórnmálafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  MA
  Í áfanganum er megináhersla lögð á stjórnmálafræði og, þegar við á, hvernig stjórnmál birtast í fjölmiðlum og áhrif þeirra á stjórnmálaumræðuna. Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér tungumál fræðigreinanna með því að öðlast skilning á hugtökum þeirra. Nemendur afla sér þekkingar á helstu straumum og stefnum í stjórnmálafræði og taka afstöðu til álitamála út frá sjónarhóli stjórnmálanna.
  LÆSI2ME10
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar
  • helstu hugtökum og hugmyndakerfum fræðigreinarinnar
  • íslenska stjórnkerfinu og þróun íslenskra stjórnmála
  • aðalatriðum feminískra kenninga og póstmódernisma
  • mótunarafli og áhrifavaldi fjölmiðla í samfélaginu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökunum sem hann lærir í áfanganum
  • greina á milli ólíkra stefna og kenninga
  • afla sér gagna úr fjölmiðlum og greina þau
  • vera gagrýninn og hagnýta sér það sér til framdráttar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nota fjölmiðla til að greina stjórnmálalega atburðarás og framvindu mála í samfélaginu
  • staðsetja sig og viðhorf sín gagnvart álitamálum og stefnum í samfélaginu
  • hagnýta sér fjölmiðla með því að þekkja eiginleika þeirra og bakland
  • beita gagnrýninni hugsun
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.