Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497344342.88

  Næringarfræði heilsa og næring sérnám
  NÆRI1HN02
  6
  næringarfræði
  Heilsa og næring
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  SN
  Markmið með áfanganum er að nemandi öðlist þekkingu til að geta tekið ábyrgð á eigin heilbrigði. Höfuðmarkmið með kennslunni er að nemendur séu meðvitaðir um heilbrigða næringu og eðlilega orkuþörf líkamans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðu almennrar næringarfræði
  • neyslu hollrar og fjölbreyttrar fæðu
  • nauðsynlegum vítamínum og bætiefnum
  • tengslum hreyfingar og hollrar næringar
  • helstu efnum sem líkaminn er byggður úr
  • orkugjöfum og orkuþörf líkamans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina á milli hollrar og óhollrar fæðu
  • reikna út næringarþörf sína
  • kanna eigin neysluvenjur
  • lesa á umbúðir og meta næringargildi matvæla
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tileinka sér holla lífshætti
  • taka rökstudda afstöðu til næringarmála í daglegri umræðu
  • gera sér grein fyrir eigin næringarþörf eins og kostur er
  • geta sett saman heilsusamlegar máltíðir
  • tengja næringarfræðina við daglegt líf og sjá notagildi hennar
  Símat sem byggir á áhuga og virkni nemanda í ýmis konar verkefnagerð.