Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1519136954.24

  Sjálfsmynd og áhugasvið
  FBRU1SA03
  15
  Framhaldsskólabrú
  Sjálfsmynd, áhugasvið
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Í áfanganum kynnast nemendur hver öðrum og kennurum sínum. Nemandinn er hvattur til að líta inn á við og skilgreina sig sem námsmann og einstakling í samfélaginu. Tilgangur og markmið með framhaldsskólabrú kynnti. Skoðað verður hugarfar til náms og nemendur þjálfast í vaxtarmiðuðu hugarfari. Unnið er með gildi og sjálfsmynd einstaklinga. Unnið er með áhugasvið nemenda og lögð áhersla á styrkleika hvers og eins. Vinnan er einstaklingsmiðuð og nemendur taka þátt í því að móta eigin verkefni. Námið byggist á hugmyndafræði persónumenntar og því er ætlað að efla gagnrýna hugsun, sjálfsþekkingu, heilbrigðan lífsstíl, stærðfræði- og tungumálakunnáttu. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim kröfum sem gerðar eru í námi á framhaldskólastigi
  • því hvernig hann getur orðið meðvitaður um sjálfan sig, áhugasvið sitt og styrkleika
  • framtíðarmöguleikum sínum
  • muninum á vaxtamiðuðu- og fastmótuðu hugarfari
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • átta sig á eigin styrkleikum og bera virðingu fyrir sjálfum sér
  • tileinka sér vaxtamiðað hugarfar
  • leita sér upplýsinga tengdu áhugasviði sínu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • stuðla að jákvæðri sjálfsmynd
  • taka ábyrgð á eigin námi og lífi
  • vera meðvitaðri um að daglegar ákvarðanir og breytni hafa áhrif til framtíðar
  • stunda árangursríkt nám á framhaldsskólastigi
  • vinna með upplýsingar tengdar áhugasviði sínu
  Leiðsagnarmat. Áhersla lögð á umsagnir sem leiða nemandann áfram.